Výzva voličů: Miloši Zemane, zveřejněte své dárce podle zákona!

Celou zemi zaplnily billboardy Miloše Zemana. Kampaň je to skutečně masivní. Obrovské billboardy, stovky, až k tisícovce po celé zemi, k tomu plakáty na lampách. Ale kdo to financoval? Měl by nám v tom pomoci volební zákon, který řeší dohled nad financováním kampaní, řeknete si možná. Všichni ostatní kandidáti přeci zveřejňují sebemenší dar, hrají podle pravidel.
 
Jenomže celá monstrózní kampaň Miloše Zemana je “propraná” přes účelový spolek. Ten vedou pánové Nejedlý a Mynář, přímí spolupracovníci prezidenta. Je samo o sobě skandální, že byla takto zneužita cesta přes spřízněný spolek pro maskování všech darů a výdajů na kampaň. Ale nejen to: pan Nejedlý se nechal slyšet, že dárce nezveřejní ani dle zákona nejpozději 3 dny před volbami, ale až v květnu 2018!
 
Může tým prezidenta naprosto pohrdat zákony této země a jejími občany? Smyslem zákona je, abychom věděli, zda některého kandidáta nesponzoruje například mocnost nepřátelská zájmům naší země. Celá minulá kampaň týmu Miloše Zemana a působení pánů Nejedlého a Mynáře svědčí o tom, že prezidentův tým je ve velkém ovlivňován ruskými penězi (viz platba celého dluhu v Lukoil Aviation Czech pouze z ruské strany, ačkoliv pan Nejedlý v ní měl 40%).
 
Vyzýváme tedy pana prezidenta, nechte svými spolupracovníky zveřejnit zdroje svého financování co nejdříve, ať přesně víme, zda jste kandidát opravdu český, nebo spíše ruský, případně čínský. Skrývání sponzorů ponechává dvě pochybnosti: buď kampaň financuje mafie, nebo cizí mocnost.

Vyzýváme státní instituce, které jsou zodpovědné za bezpečnost České republiky, aby neprodleně prověřily zdroje financování kampaně Miloše Zemana a vyloučily nebezpečí, že je financována ze zahraničí, s cílem ovlivnit politický vývoj v naší zemi.

--------
Více informací k celé věci je zde, shrnuje to člen úřadu pro dohled nad hospodařením, pan Outlý: http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-outly.php?itemid=30507

Aktuality, facebook stránka: https://www.facebook.com/vyzvavolicu

 

 


Michal Majzner    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Michal Majzner svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...