Výzva zastupitelům města Varnsdorf ke kauze Radary

Výzva zastupitelům města Varnsdorf ke kauze Radary

 

My, níže podepsaní, žádáme Vás, zastupitele města Varnsdorfu, abyste byli aktivní v odmítání nezákonného jednání ze strany vedení města v souvislosti s provozováním radarů na území Varnsdorfu a Studánky.

Vážení zastupitelé, nezavírejte oči před neoddiskutovatelnými skutečnostmi, které vyšly v kauze “RADARY” najevo! Starosta Horáček a místostarosta Hambálek s panem Schubertem, dle mnoha indicií, účelově vytvořili tento projekt s cílem generování mnohamilionových příjmů pro firmu Water Solar Technology. Zakázka byla účelově zadána v režimu malého rozsahu bez uveřejnění výzvy v hodnotě do 1 milionu Kč na dobu 24 měsíců přesto, že dodržení tohoto limitu je naprosto nemožné. Potvrdilo se to překonáním tohoto limitu již po 6 dnech! Do uzavřeného výběrového řízení byly osloveny pouze tři subjekty, které, jak se později ukázalo, byly propojeny a sbíhaly se u jedné osoby. Výsledkem toho je, že během pouhých 6 a půl měsíců bylo společnosti WST vyplaceno na odměnách 32,5 milionů Kč. (Běžná cena za pronájem čtyř radarů měsíčně je v České republice kolem 250 tisíc Kč). Nyní vedení města plánuje uzavřít se spol. WST další smlouvu tentokrát již v objemu 52 milionů Kč.

Ministerstvo vnitra ČR již vydalo stanovisko, že měření je v rozporu se zákonem a vyzvalo město Varnsdorf k nápravě. Po prostudování naší kauzy se totožně vyjádřil i soudce NSS v TV reportáži dne 18.2.2019. Transparency International shledalo navíc, kromě stejného porušení zákona, že zde došlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek134/2016 – a sice  §21 a také §27. Kauzu od října 2018 šetří kriminální policie, nyní již SKPV Ústí nad Labem.

 

Žádáme Vás o znovuobnovení transparentní samosprávy našeho města. Chceme, aby výběrová řízení probíhala opět transparentními a zavedenými postupy a byla připravována městskými úředníky, nikoli nekontrolovatelnými externisty. Požadujeme, aby právní služby a smlouvy připravoval dle osvědčeného způsobu městský právník, nikoli právníci zájemců o městské zakázky. Žádáme obnovení tradičních kontrolních mechanismů - doplnění výborů zastupitelstva o zástupce opozice a odborníky.

Vážení zastupitelé, bez ohledu na délku očekávaných vyšetřování a soudních řízení, kterým město bude muset čelit, Vás žádáme o bezodkladné odvolání pana Horáčka z funkce starosty a pana Hambálka z funkce místostarosty Města Varnsdorf a též oba muže z Rady Města.

Žádáme Vás o výběr nového vedení napříč celým zastupitelstvem, které zajistí městu důstojné vypořádání se s problémy, do kterých bylo uvrženo a kteří navrátí řádné a zodpovědné hospodaření města a poctivý přístup k jeho občanům. Jste naši zastupitelé, přesvědčte nás, že Vám můžeme důvěřovat!