Výzva ke skutečnému vyšetření Čapího hnízda

Úvodní poznámka autora: V roce 2015 bylo podáno trestní oznámení ve věci podezření na dotační podvod v projektu farmy Čapí hnízdo.

Nevíme, kdo oznámení podal, nicméně díky informacím z veřejných zdrojů bylo jasné, že je věc odůvodněná. Ve zkratce: obrovský koncern Agrofert vyčlenil Farmu Čapí hnízdo formálně ze svého majetku a později, po získání dotace pro malé a střední firmy, se tato "malá firma" do holdingu zase vrátila.

Řeklo by se, že to bude celkem jednoduchý případ, celkem rychle padne základní informace, k čemu vyšetřování vede, zda padne obvinění nebo bude věc odložena. Bývá to běžně v řádu měsíců. Ale toto není běžný případ. Dotýká se totiž aktuálně nejmocnějšího muže v našem státě, Andreje Babiše. A možná proto se po dalším prodloužení bude případ táhnout přes dva roky. Vyšetřování bylo prodlouženo nejdříve o tři měsíce a nyní ještě o 6 měsíců.

Pomalu ztrácíme víru v právní stát, který by měl fungovat i pro nejmocnější. Také z toho důvodu jsem ve věci připojil oznámení i pod svým jménem: http://www.open-doors.cz/2017/03/24/proc-pridavam-trestni-oznameni-v-kauze-capi-hnizdo/

Pokud se chcete přidat přímo k oznámení, napište mi prosím do zpráv, abych o tom věděl. Postup, jak se připojit: je třeba se odkázat na číslo jednací (sdělím vám ve zprávě), napsat důvod, proč se přidáváte a případně zda chcete být také informováni o případu (+adresa). Nejrychlejší nyní je se připojit elektronicky k níže formulované výzvě vyplněním formuláře Petice24 a stiskem tlačítka "Podepsat tuto petici". Zde je znění výzvy adresované na Vrchní státní zastupitelství, které má nově nad případem dohled (dozoruje ho Městské státní zastupitelství v Praze):

 

Výzva vrchní státní zástupkyni JUDr. Lence Bradáčové, Ph.D.:

Vážená paní doktorko, hlásíme se ke znění přiloženého trestního oznámení a vyzýváme Vás: Prosím, využijte Váš dohled v tomto dlouho trvajícím případu k tomu, aby byl co nejrychleji a nejkvalitněji doveden k rozhodnutí. To snad pomůže vrátit základní důvěru v právní systém naší republiky. Je to nezbytné pro fungování naší demokracie. Pokud nejmocnější budou před zodpovědností chráněni, demokracie u nás těžko může přežívat a zamíříme spíše někam do období "mečiarismu", které panovalo na Slovensku nebo ještě k horším koncům, k totalitě.

Podepsáni:

 

 

Text trestního oznámení:

V Praze dne 23.března 2017

Městské státní zastupitelství v Praze

Nám. 14.října 2188/9, 150 00 Praha 5    

 

Věc: Trestní oznámení pro podezření na dotační podvod – čerpání evropské dotace určené pro malé a střední podniky společností Farma Čapí hnízdo, a. s.

Oznamuji tímto podezření, že byl spáchán trestný čin dotačního podvodu při žádosti o dotaci pro projekt Farma Čapí hnízdo. Důvodem pro podezření je: V roce 2008 byla podána žádost o dotaci v Regionálním operačním programu NUTS 2 Střední Čechy (http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php?archive=true&id=7f78f0d4-d078-102b-ad02-00e0814daf34&archive=true  )

 ------

V textu výzvy se píše: 5. Příjemci podpory: 

• podnikatelé podle § 2 odsvt. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2 roky a podnikají v oblasti cestovního ruchu 

• podnikatelé podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kteří splňují definici malého a středního podniku, podnikají v oblasti cestovního ruchu a mají podnikatelskou historii kratší než 2 roky2 (pouze u projektů realizovaných v obcích nad 2000 obyvatel)    

 ------

Jedním z projektů, který dotaci (50 milionů Kč) získal, byl i projekt CZ.1.15/2.1.00/04.00095 Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo. Žadatelem byla společnost Farma Čapí hnízdo, a. s.  

 -------

Z veřejných zdrojů známe hlavní body historie této firmy: http://rejstrik.penize.cz/62508873-farma-capi-hnizdo-a-s  : 1.       Do 1.12.2007 byla vlastněna společností ZZN Pelhřimov a. s. ( http://rejstrik.penize.cz/46678140-zzn-pelhrimov-a-s  ), vlastněná holdingem Agrofert.

2.       Dále se v rejstříku v zápisu Farmy Čapí hnízdo uvádí: Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.  / od 1. 12. 2007 do 1. 6. 2014.

3.       Další krok: Společnost Farma Čapí hnízdo, a.s., se vymazává z obchodního rejstříku. Společnost Farma Čapí hnízdo, a.s., zanikla sloučením s nástupnickou společností IMOBA, a.s., IČO 26124459, se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00.  (Společnost IMOBA patří do holdingu Agrofert)    

 -------

Z výše uvedených informací vyplývá podezření, že žadatel podpory byl propojen s holdingem Agrofert i v době žádosti o dotaci a pouze formálně bylo toto propojení zakryto pomocí anonymních akcií. Důvodem takové operace by mohla být právě snaha získat dotaci určenou pouze pro malé a střední firmy (což holding Agrofert není).    

 -------

Podle definice malé a střední firmy, na kterou se Výzva ROP (viz výše) odkazuje, je znakem propojení, pokud je firma ovládána z jiné či přímo vlastněna, dále například, pokud jsou firmy propojené personálně, podnikají ve stejném/navazujícím odvětví.   

V příslušné příručce:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/cs/renditions/native  

se píše, že závazné je příslušné doporučení evropské komise: http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj

----------

V doporučení se píše: "Enterprises which have one or other of such relationships through a natural person or group of natural persons acting jointly are also considered linked enterprises if they engage in their activity or in part of their activity in the same relevant market or in adjacent markets. An "adjacent market" is considered to be the market for a product or service situated directly upstream or downstream of the relevant market." Koncern Agrofert podniká v mnoha odvětvích, například jeho součást Imoba ( http://rejstrik.penize.cz/26124459-imoba-a-s  ) měla v době žádosti o dotaci podnikání například v oblasti „pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb“.

-----------

Další znaky propojení podniků a rozporů s výklady evropského práva uvádí například v tomto rozboru pan Lukáš Vagenknecht: http://blog.aktualne.cz/blogy/lukas-wagenknecht.php?itemid=27119     

Další informace k případu vyšly v tomto článku: http://www.euro.cz/archiv/jak-nakrmit-capa-1273102

Další informace: http://hlidacipes.org/babis-ani-ve-snemovne-nerikal-o-capim-hnizde-pravdu-usvedcuje-ho-pohledavka-z-roku-2008/  

Další informace o tom, že o projektu věděl detailně i čelní představitel Agrofertu, ministr financí Andrej Babiš: http://neovlivni.cz/nic-nevim-ja-to-nepodaval-na-dokumentech-je-ale-babisuv-podpis/     

-----------

Přeji si být informován o průběhu projednávání dané věci (projednání oznámení, kroky vyšetřování apod.) v maximální míře tak, jak to umožňuje zákon.

Michal Majzner

 

Kontakt:  ( ... )


Michal Majzner    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Michal Majzner svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...