Výzva vládě ČR pro rok 2022 - ukončete boj proti občanům pod záminkou boje s pandemií. I občan bez covid-certifikátu je nadále plnohodnotným občanem ČR!

Vážení spoluobčané


Před volbami do poslanecké sněmovny VŠECHNY strany současné vládní koalice slibovaly, že očkování proti onemocnění covid-19 bude dobrovolné. Že jsou proti povinnému očkování.
Dobrovolné očkování = očkování bez nátlaku. Dobrovolnost neznamená ani nátlak, ani vyhrožování. Současný stav je však diametrálně odlišný od toho, co současné vládní strany slibovaly, proto my, občané ČR podepsaní pod touto výzvou, žádáme urychlenou změnu.
Udělejme v roce 2022 tečku za obdobím, kdy byli občané svědky dosud nevídaného lhaní a manipulace ze strany politiků, vládních činitelů a jejich poradců. Jsme svědky období, kdy vláda působí jako prodloužená ruka farmaceutického průmyslu, a bojuje proti neočkovaným občanům bez ohledu na jejich zdravotní stav a infekčnost.

 

My, pod touto peticí podepsaní občané, vyzýváme vládu ČR:


1) Přestaňte v rozporu s předvolebními sliby nutit občany proti jejich vůli k vakcinaci (či opakované vakcinaci) proti respirační infekci covid 19. Ukončete používání neetických a kontraproduktivních nátlakových metod k očkování proti respirační nákaze covid-19

Vážená vládo, vážený pane ministře zdravotnictví, představte si, že i zdravotníci, hasiči, policisté a další jsou svéprávnými občany, a nelze je ke zdravotnímu výkonu proti své vůli nutit. Důsledná aplikace vyhlášky o povinném očkování navíc zjevně odporuje nadřazenému zákonu o ochraně veřejném zdraví, odporuje mezinárodním úmluvám, a v neposlední řadě by výrazně ohrozila chod mnohých pracovišť, včetně zdravotnických. Dostupné vakcíny proti covidu-19, jak známo, nechrání spolehlivě před vznikem a šířením infekce, a tyto vakcíny nejsou v současnosti ani na ministerstvem vydaném "seznamu očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2022".
Je nepřípustné, aby studenti a zaměstnanci byly pod hrozbou nuceného ukončení studia či pracovního opoměru nuceni k očkování proti variantě viru, na kterou spolehlivá vakcína v současnosti neexistuje.

 

2) Ukončete samoúčelné testování zdravých občanů, jde o zneužití medicíny k manipulaci s občany, mimo masivního plýtvání veřejnými financemi je efekt tohoto plošného testování mizivý

Plošné testování zdravých občanů na jakokoliv nemoc či přitomnost patogenu je v medicíně naprosto výjimečná záležitost, mělo by být ekonomické, mělo by mít vliv na včasnou léčbu a zabránění progrese onemocnění. Nic z toho povinné testování zdravého občana na přitomnost původce respirační nákazy covid-19 nepřináší, zvláště u dětí.
Skutečně potřebujeme zdravými občany s pozitivním PCR testem (tyto testy vykazují určité procento falešné pozitivity) nahánět každodenní statistiky nakažených?

 

3) Zvažte definitivní ukončení všech restriktivních tzv. covidových opatření v souvislosti s méně nebezpečnými variantami viru, kdy opatření jsou pro stát a společnost více zatěžující, než nákaza samotná

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------

organizátor petice
Michal Kříž
email: tecka@skutecna-tecka.cz
www.skutecna-tecka.cz


Autora prosím neoznačujte zavádějící nálepkou antivaxer, i přes prodělaný covid jsem si nechal v roce 2021 píchnout tečku jednodávkovou vakcínou proti covidu. Výzvu k tomu, abych se 2 měsíce po tzv. tečce přeočkoval jsem odmítl, jelikož po očkování jsem se cítil hůře, než během covidu. Svou další účast v klinickém testování vakcín již striktně odmítám.

 

 

 


Michal Kříž, skutecna-tecka.cz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Michal Kříž, skutecna-tecka.cz bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...