Výzva vládě k přijetí zákona o snížení platů politiků a soudců

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4 Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01
Datová schránka ID: trfaa33

 Výzva vládě k přijetí zákona o snížení platů politiků a soudců  

My občané České republiky vyzýváme Vládu ČR v čele s premiérem P. Fialou k přijetí zákona o snížení platů všem politikům a soudcům, a to na maximální výši platu 1,5násobku průměrného příjmu v ČR se započítáním všech náhrad a příplatků, dále k zachování platu prezidenta republiky v aktuální výši jako v roce 2022 pouze bez dalších náhrad a příplatků, s účinností od 1.1.2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odůvodnění:

Česká republika se potýká s největší inflací od roku 1989. Občané České republiky jsou dennodenně vystavovány nadměrným cenám za energie, potraviny pohonné hmoty a další komodity, a to na takové úrovni, že mnoho z nich již nejsou schopni kvůli těmto vysokým cenám udržet nejen svou životní úroveň, ale již se dostávají do chudoby a nejsou schopni uživit řádně své rodiny a naplňovat své důležité životní potřeby. A v této době se občané dozví o kolik tisíc korun měsíčně si polepší vláda. Vláda, která by měla pomoct těmto občanům ale vláda, která to nekoná a nechává nadále prohlubovat chudobu v České republice?

Je nemožné a nemorální, aby si vláda v této době si sama zvýšila své platy, které jsou tvořeny právě z daní pracujících občanů, kteří prožívají v těchto dnech a měsících svoji největší finanční krize, kdy mnoho rodin nevychází se svým příjmem a mnoho rodin se děsí z narůstajících cen, které teprve přijdou. Tito občané jsou nabádání vládou, aby šetřili všude, kde je to jen možné, aby méně topili, aby méně používali elektrické spotřebiče atd. a za to vše se jim vláda odmění tím, že si sama sobě přidá na svých příjmech, mnohdy částku, kterou ani nepobírají někteří důchodci jako důchod za celoživotní práci a někteří občané nemají ani takový příjem za svou odvedenou práci.

PROTO VYZÝVÁME VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY ABY S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2023 SNÍŽILA PLATY VŠECH POSLANCŮ, ČLENŮ VLÁDY A SOUDCŮ A TO NA MAXIMÁLNÍ VÝŠI 1,5NÁSOBOBKU PRŮMĚRNÉHO PŘÍJMU V ČR A TO VČETNĚ VŠECH NÁHRAD A PŘÍPLATKŮ


Národ Svoboda    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Národ Svoboda bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...