Výzva vedení města Úvaly k omezení užívání chemického postřiku v ulicích.

Již v minulém roce se v Úvalech objevila iniciativa občanů, kteří manuálně vytrhávali plevel na chodnících, aby dali městu najevo, že plevel lze likvidovat i jinak. Město totiž tehdy využívalo nebezpečnou chemickou látku glyfosát.

25. dubna 2019 přijalo Zastupitelstvo města Úvaly usnesení, kdy vyjádřilo souhlas se snahou občanů Úval, aby se omezilo používání herbicidů v ulicích města a jeho postupným nahrazováním jinými metodami. Na letošní rok vedení města opět oznámilo chemický postřik chodníků a jelikož neodpovědělo na otázku, o jakou látku se jedná, obáváme se tedy, že dochází k opětovnému užití této nebezpečné látky, proti které jsme už loňský rok spolu s občany vystupovali.

Dle našeho názoru neudělalo vedení města žádné výrazné kroky k naplnění vůle občanů, neboť opět oznámilo využití chemického postřiku na chodníky.


Miloš Ulrich ml.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Miloš Ulrich ml., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...