Výzva starostům Nymburska - Očkování COVID-19

Vážené paní starostky a páni starostové,
 
jste hlavami místních samospráv stotisícového okresu. Nalézáme se uprostřed vážné epidemie, kterou lze zvládnout pouze očkováním. K dosažení dostatečné proočkovanosti populace bude třeba v rámci okresu Nymburk očkovat 50-75 000 obyvatel, a to pokud možno během několika měsíců. Takovou logisticky nesmírně náročnou akci si nelze představit bez aktivní spoluúčasti samospráv. Vyzýváme vás proto, abyste se plánem na očkování začali vážně zabývat alespoň po organizační stránce. Při nezvládnuté a nenaplánované organizaci hrozí situace, že i když bude dostatek dávek vakcíny, nebude jasné, koho je třeba očkovat a kdo a kde bude očkování provádět. Konkrétní podobu procesu podávání vakcín je samozřejmě třeba provádět v souladu s celostátní strategií očkování a ve spolupráci se Středočeským krajem. Začněte se, prosíme, situací vážně zabývat, je nejvyšší čas a v sázce je zdraví obyvatel. Konkrétní návrh řešení je součástí přílohy dopisu, který je adresován starostům samospráv.
 
MUDr. Aleš Omáčka
Vojtěch Lukavec
 

Vojtěch Lukavec    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Vojtěch Lukavec, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...