Výzva prezidentovi ČR! Znemožněte další činnost neprověřených osob ve Vaší blízkosti!

 Pane prezidente Zemane,  
my zde podepsaní občané České republiky žádáme, abyste s okamžitou platností znemožnil jakoukoliv další aktivitu a přítomnost osob bez řádné bezpečnostní prověrky a s pochybnými kontakty na Ruskou federaci v okolí Vaší osoby.  (Jedná se zejména o pány Nejedlého a Mynáře).  
 
Jako nejvyšší velitel ozbrojených sil v okamžiku, kdy byly zveřejněny závažné informace o činnosti agentů GRU na našem území,  se nekonáním v této věci v našich očích dopouštíte otevřeně vlastizrady. 
 
Pokud nejste připraven tak učinit budeme žádat odpovědné zástupce v Parlamentu ČR, aby konali a jednali směrem k Vám s cílem zbavit Vás okamžitě Vaší funkce prezidenta bez výsluh.   
 
Lenka Kotková a další níže podepsaní 
 
Dne 25.4. 2021 doplňuji tuto petici o zprávu,  která ještě více potvrzuje, že nejenom holá přítomnost "rizikových osob", nepočítám-li prezidenta samotného, ale také jednoznačné záměrné zatajování a překrucovaní faktů známých do nedávné chvíle pouze odborným komisím Parlamentu, se zcela jista dopouští prezident velezrady. Tou je ohrožení svrchovanosti této země tím, že jednak zveřejňuje skutečnosti, které by měly být zřejmě ještě utajeny, aby bylo možné definitivně doprověřit některé činy, které se během události staly, a jednak uvádí nepřesné a nebo, dle veřejných zdrojů, nesprávné informace. 
 
Tou je například fakt, že k výbuchu podle dřívější vyšetřovací vezre došlo nesprávnou manipulací. To však v případě druhého výbuchu nebylo možné. Od prvního výbuchu tento sklad byl překontrolován a zapečetěn Policií ČR. Čili je to zjevná půlpravda a toho by se nejvyšší velitel ozbrojených sil v okamžiku, kdy je tu zjevný útok na svrchovanost naší země, dopustit neměl. 
 
Že zdůrazní ve svém projevu, namísto ohodnocení kvalitní práce BIS fakt, že šest let o ničem neiinformovala?  Fakticky nemohla, důkazy, které by výbuchy spojovaly s agenty GRU nebylo pravděpodobně vůbec možné si do té doby spojit. I toto je také jasným důkazem, že pan Zeman není muž na správném místě.
 
Děkuji BIS za práci, kteoru odvádí a jsem hrdá na to, že narozdíl od některých, skutečně stráží svědomitě tuto malou zemi.
 
 

Lenka Kotkova    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Lenka Kotkova, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...