Výzva poslancům a senátorům ke zbavení Ing.Miloše Zemana funkce prezidenta

My, níže podepsaní občané České republiky, jsme hluboce znepokojeni chováním prezidenta této země Ing.Miloše Zemana. Se vzrůstajícími obavami sledujeme jeho dlouhodobé působení proti zájmům České republiky a jsme přesvědčeni, že svým chováním porušuje svůj slib daný Ústavou, která praví:

Článek 59 (2) Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".

Velmi důrazně proto žádáme naše zákonné zástupce – poslance a senátory, aby posoudili výroky pana prezidenta, týkající se návštěvy pana RNDr. Miloše Vystrčila na Tchaj-wan a zvážili možnost jeho zákonného odstranění z funkce prezidenta.

Dle našeho názoru není myslitelné, aby se prezident České republiky svými výhružnými prohlášeními na adresu předsedy Senátu České republiky, postavil na stranu Čínské lidové republiky, která se svými výhrůžkami vůči naší zemi, jako odplatou za cestu předsedy českého Senátu na Tchaj-wan, nijak netají.

Takovéto chování Ing.Miloše Zemana se dle našeho názoru neslučuje s jeho prezidentským slibem, neboť není v zájmu všeho lidu České republiky.

Vážení poslanci a senátoři, apelujeme na Váš slib, daný Ústavou, který zní:

Článek 23 (3) Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".

Zachovejte se tedy v zájmu všeho lidu čestně a udělejte maximum možného pro zbavení Ing.Miloše Zemana funkce prezidenta, neboť dle názoru podepsaných občanů, není již schopen tuto funkci vykonávat ve prospěch České republiky.

Autor petice: Jana Filipová.


Jana Filipová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jana Filipová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...