Výzva poslancům a poslankyním k volbě ombudsmana

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dne 12. února 2020 budete hlasovat o tom, kdo se na šest let ujme funkce veřejného ochránce práv (ombudsmana).

V této souvislosti bychom chtěli vyjádřit následující.Veřejný ochránce práv (ombudsman) je důležitou součástí našeho demokratického zřízení. Dvacet let fungování ombudsmana v Česku dokázalo, jak výrazně přispívá k ochraně základních práv a svobod.V jeho čele by proto měla stát osobnost, která je především nezávislá a nestranná. Ombudsman by neměl být spojen s žádnou politickou stranou či hnutím.

Je rovněž důležité, aby měl všechny odborné předpoklady pro výkon funkce.Mělo by jít o člověka, který díky svým životním zkušenostem, minulosti (zejména před rokem 1989) a odborným znalostem dává dostatečné záruky k tomu, že jako ombudsman bude vykonávat neohroženě všechny úkoly, které mu vyplývají ze zákona,zastane se každého člověka, pokud bude v právu bez ohledu na jeho zdravotní stav, barvu pleti či jiný zakázaný důvod rozlišování,nezalekne se závažných případů porušování lidských práv a bude na ně hlasitě upozorňovat politickou reprezentaci a veřejnost,  bude vystupovat důstojně jak v Česku, tak i zahraničí.

Dle našeho názoru prezidentský kandidát Stanislav Křeček uvedené nároky na funkci ombudsmana nesplňuje, jak je patrné z jeho mediálních vyjádření.Sněmovna si však může vybrat z kandidátů navržených Senátem PČR. Jedná se o: Jana Matyse, advokáta a Vita Alexandera Schorma, vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práv 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, přejeme vám při výběru nového ombudsmana šťastnou volbu.

S úctou,

Camille Latimier, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice

Klára Laurenčíková, ČOSIV - Česká odborná společnost pro inkluzivné vzdělávání

Alfred Richter, Quip z.ú.

Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

David Lukeš, Centrum Paraple, o. p. s., Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z. s., Český ragbyový svaz vozíčkářů, z. s.

Simona Zábranská, Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.

Erik Čipera, Asistence, o.p.s.

Terezie Hradilková, JDI, z.s. 

Lenka Pláteníková, VODICÍ PES, z.s.

Michal Odstrčil, ParaCENTRUM Fenix, z. s.

Karla Trusková, Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám 

Pavla Baxová, Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.

Martin Šimáček, Institut pro sociální inkluzi

Hana Potměšilová, Revenium, z.s.

Jaroslav Lorman, ŽIVOT 90

Jitka Vrbková, Divadlo Aldente, z.s. 

Leoš Fučík, Opus Lacrimosa, z. ú.

Anna Arellanesová, Česká asociace pro vzácná onemocnění. z.s.

Monika Lampová, Agentura Pondělí, z.s.

Zdenka Michálková, Unie pečujících z. s. 

Milena Němcová, Platforma Naděje pro Autismus 
 
Jiří Černý, člen Poradního orgánu veřejného ochránce práv pro oblast ochrany práv osob se zdravotním postižením 
 
Markéta Hronková, La Strada
 
Tomáš Komárek, Centrum Kociánka
 
Kristína Majerská, INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú.
 
Lucie Šišková, Portus Praha,z.ú.
 
Tomáš Sedláček, O nás s námi, z. s. 
 
Monika Jelínková, Centrum podpory transformace, o.p.s.
 
Otto Kouwen, Barvolam, z. s.
 
Aleš Adamec a Martin Holub, Chráněné bydlení Naplno
 
Kristýna Košvancová, Rytmus Východní Čechy, o.p.s
 
Jana Plíšková, Sedmibarevno z.ú.
 
 
Martina Vlašicová, O nás s námi
 
Jakub Barčík, Sipora
 
Johanna Nejedlová, Konsent, z.s.
 
Czeslaw Walek, Prague Pride, z.s.
 
David Michal, Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb
 
 

Magda Faltová, Sdružení pro migraci a integraci    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Magda Faltová, Sdružení pro migraci a integraci, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...