Výzva ke zrušení jaroměřského koncertu Tomáše Ortela

Vážený pane starosto, dámy a pánové radní a zastupitelé,

dozvěděli jsme se, že se v Městském divadle v Jaroměři (dále pouze MD) má konat vystoupení p. Tomáše Hnídka vystupujícího pod jménem Tomáš Ortel. Při vší úctě k vám a všemu, co jste kdy pro město Jaroměř prospěšného vykonali, toto nelze přijmout.

P. Hnídek totiž byl nejen členem neonacistické skupiny Conflict 88. Dodnes je v rámci českého neonacistického hnutí činný. Zcela běžně účinkuje na sjezdech extrémně pravicových politických uskupení. Ostatně jeho jaroměřská štace pořádaná konzervativně-pravicovým Řádem Národa – Vlastenecká unie (ŘNVU) je toho důkazem. ŘNVU se nijak netají rasistickými názory.

Je to do očí bijící zhanobení odkazu tisíců Čechů, Slováků a Sovětů, jejichž jméno dnes nese náměstí, kde budova Městského divadla stojí. Tito lidé, kteří v roce 1944 v bojích o dukelský průsmyk přišli o své životy, totiž bojovali s lidmi téhož ražení jako p. Hnídek.

Domníváte-li se, že názory p. Hnídka nesplňují skutkovou podstatu trestného činu podle § 355 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., a patří tedy do demokratického prostředí, mýlíte se. Neonacisté nemají žádnou úctu k tradičním křesťanským hodnotám lásky a slitování, jimiž se zaklínají, natož lidským právům. Kdo tvrdí opak, lže, nezná nebo ignoruje dějiny 1. poloviny 20. století.

Je jisté, že se v hledišti MD sejdou příznivci krajní pravice ze širokého okolí. Je tedy zcela na místě z jejich strany očekávat projevy rasismu a xenofobie, ale i vlnu násilí a výtržnosti v ulicích Jaroměře, která se může lehce obrátit proti kterémukoliv z jejích obyvatel včetně seniorů, žen i dětí. Proto vás vyzývám, aby toto vystoupení Tomáše Ortela v Městském divadle v Jaroměři bylo bezodkladně a bez náhrady zrušeno nejpozději k 17. únoru 2017.

V opačném případě Vám sdělujeme, že jsme připraveni 24. února 2017 pokojně demonstrovat před hlavním vchodem do MD.

Za iniciativu Sabotujme koncert Ortelu v Jaroměři

S pozdravem;

Mgr. Jan Hamerský

historik


Jan Hamerský    Kontaktujte autora petice