Výzva k vytvoření jednotné psychologické komory v ČR

Naše společnost potřebuje jednotnou psychologickou komoru

Jako studenti psychologie jsme zarmouceni faktem, že neexistuje jednotná psychologická komora, která by zastupovala psychology v České republice. Máme za to, že tím trpí jak psychologové, kteří berou své povolání vážně a potřebují náležitou legislativní oporu, tak někteří klienti a v neposlední řadě tím trpí prestiž psychologie jako takové. Proto vyzýváme psychology i studenty psychologie v České republice, aby se připojili k následující výzvě:

Signatáři této výzvy podporují myšlenku vzniku jednotné psychologické komory a vyzývají profesní psychologické asociace ke společné aktivitě směřující k vytvoření psychologické komory, která by zastupovala všechny profesionální psychology. Komora by měla hájit zájmy psychologů, spolupracovat s příslušnými státními orgány při tvorbě legislativy upravující výkon psychologické profese a hájit zájmy klientů i širší veřejnosti. Členství v komoře by mělo být podmínkou výkonu povolání psychologa. Komora by pak dohlížela na to, že její členové postupují při výkonu své profese v souladu s platnou legislativou a etickým kodexem psychologa.

 


Tomáš Vácha    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Tomáš Vácha, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...