Výzva Asociaci waldorfských škol k podpoře postupu Mgr. Ivana Semeckého

Dne 19.04.2021 byl Mgr. Ivan Semecký odvolán z funkce ředitele waldorfské školy v Semilech Radou města Semily za to, že umožnil vzdělávat se prezenčně i dětem, které na základě písemného nesouhlasu rodičů neprošly testováním na covid  dle požadavků mimořádného opatření.  

Pan ředitel umožnil prezenční výuku všem žákům věkových kategorií, které určilo ministerstvo, individuálně vyhodnotil právní situaci při uplatnění komplexního pohledu na zdraví (i duševní) dětí a stanovil v dané situaci optimální (subjektivně) hygienická opatření včetně zrušení povinnosti nošení roušek v jednotlivých třídách.  

 Z výše uvedených důvodů Vás jako profesní nepolitický spolek žádáme o vyjádření podpory odvolanému řediteli waldorfské školy v Semilech Mgr. Ivanovi Semeckému za jeho postup, bez ohledu na konkrétní přijaté řešení.

Domníváme se, že postup a morální postoj pana ředitele souzní s představou Rudolfa Steinera o výchově člověka schopného vlastní orientace, samostatného, odpovědného a sociálně pozitivně zaměřeného jednání. Současně je jeho postup v souladu s požadavky AWŠ ČR formulovanými Otevřeným dopisem AWŠ ČR . Z tohoto důvodu se nemůžeme smířit s tím, že se AWŠ ČR od postupu pana ředitele veřejně distancovala (publikováno na www.novinky.cz dne 12.04.2021).  

Asociace waldorfských škol ČR by právě ze své pozice profesního nepolitického sdružení měla být morální oporou svým členským školám a měla by oceňovat a podporovat mravní pevnost, osobní odvahu a individuální odpovědnost jedinců, zvláště pokud usilují o dodržování práv dítěte, rodiče a učitele zaručených mezinárodními úmluvami (kap. III. odst. 1 stanov AWŠ).  

Domníváme se, že morální podpora AWŠ ČR členským školám při autonomních rozhodnutích je velmi důležitá a svou nestranností a komplexním pohledem může odlišným názorovým proudům uvnitř jednotlivých školních společenství pomoci koexistovat a dosahovat kompromisů při hledání optimálních řešení.  

Plné znění výzvy naleznete na www.w-alternativa.webnode.cz


Zuzana Křenková, členka výboru Walternativa, z.s., Brno    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Zuzana Křenková, členka výboru Walternativa, z.s., Brno svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...