Vynucený odchod prof. Tomáše Petráčka z Katolické teologické fakulty UK (otevřený dopis děkanu KTF UK prof. Vojtěchu Novotnému)

Vážený pane děkane,
 
na základě dostupných informací vyjadřujeme velké znepokojení nad ukončením působení prof. Tomáše Petráčka na Katolické teologické fakultě UK i nad způsobem, jak k němu došlo.
 
Tuto záležitost pokládáme za velmi nešťastnou, a to v několika ohledech.
 
Jako důvod výpovědi uvádíte “nadbytečnost”, “reorganizaci” a “potřebu vyšší efektivity hospodaření i působení fakulty”. Toto zdůvodnění však působí účelově: prof. Petráček je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti církevních dějin, oceňovaným pedagogem a výrazným veřejným intelektuálem.
 
Značné pochyby vyvolávají také zveřejněné podrobnosti o projednávání celé záležitosti s fakultními odbory - včetně tlaku na předsedkyni odborů, aby podepsala předem připravený zápis z jednání.
 
Za zvláště nedůstojný a akademickým zvyklostem odporující pokládáme přístup fakulty k doktorandům prof. Petráčka, zejména strohé oznámení, že “po 31. 10. nebude už prof. Petráček Vaším školitelem.” Pro tento krok neexistuje ani v případě ukončení pracovního poměru žádný přesvědčivý důvod - je vcelku běžné, že školitel, který odchází z původního pracoviště, si své doktorandy ponechává.
 
Jako katolíkům nám záleží na církvi i na kvalitě a pověsti Katolické teologické fakulty UK. Avšak dění kolem vynuceného odchodu prof. Petráčka fakultu bohužel značně znevěrohodňuje.
 
 
prof. Jiří Trávníček, literární vědec a publicista
Mgr. Alena Scheinostová, novinářka a publicistka
Mgr. Hana Svanovská, publicistka
 
K otevřenému dopisu se připojují:
 
Mgr. Karolina Antlová, rozhlasová publicistka
Filip Breindl, rozhlasový novinář a publicista
Ondřej Bratinka, publicista
PhDr. Pavla Holíková, památkářka
Mgr. David Chaloupka, právník
Mgr. Zdeněk Eminger, teolog a publicista
doc. Petr Hlaváček, historik a filozof
Zdeněk Jančařík, kněz a publicista
Mgr. Františka Jirousová, spisovatelka a redaktorka
prof. Jan Konvalinka, biochemik, člen Vědecké rady UK
Prof. Petr Kratochvíl, člen řídicího výboru Konference evropských církví za ČCE
Jiří Kylar, manažer
Mgr. Lucie Mikolajková, překladatelka
Mgr. Robert Müller, teolog
Mgr. Taťána Petříčková, akademická pracovnice
Mgr. Lucie Rektorová, komunální politička a doktorandka UK
Roberto Scavino, básník a rozhlasový publicista
Mgr. Jan Sládek, Ph.D., sociolog
Mgr. Hana Sobotková, mediátorka
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., překladatel a vysokoškolský pracovník
prof. Michal Stehlík, historik
Hana Strašáková, rozhlasová publicistka
doc. Jaroslav Šebek, historik a publicista
František Štěch, Th.D., vědecký pracovník
Hana Ulrychová, zpěvačka
Mgr. Radka Včelná, evangelická farářka
doc. David Vopřada, kněz a teolog
Bc. Ludmila Zemanová, OSVČ
 
Dále se připojili:
 
Michaela Antalíková, učitelka
PhDr. Michal Arnot, učitel
Mgr. Ondřej Balík, učitel
Mgr. David Bartoň, filozof
Ing. Mgr. Darina Bártová, starokatolická duchovní a vysokoškolský pedagog
RNDr. Josef Basík, IT specialista a geograf
Mgr. Josef Beránek, manažer
prof. Radim Beránek, vysokoškolský pedagog
Rozka Beránková, manažerka
ThDr. Tomáš Bergman, podnikatel
Mgr. Petr Blecha, katolický duchovní a nemocniční kaplan
Martina Bogarová, studentka a podnikatelka
Mgr. Petr Boháč, farář
doc. David Bouma, kněz a vysokoškolský pedagog
Mgr. Ondřej Bouma, učitel
Mario Böhme, manažer
Mgr. Daniela Brůhová, publicistka
Ing. Pavel Cenek, manažer
Helena Ciprysová, prodavačka
PhDr. Martin Čechura, archeolog
Mgr. Martina Červená, umělkyně a pedagožka
MUDr. Lenka Dejdarová, lékařka
Bc. Lucie Doležal Nováková, historička umění a překladatelka
Mgr. Irena Dörrová, OSVČ
Mgr. Irena Duchoňová, místopředsedkyně dozorčí rady SFRI
Ing. Antonín Fajstavr, jáhen
Mgr. Elena Fajstavrová, psychoterapeutka
MUDr. Hana Farná, lékařka a publicistka
Helena Fluxová, zdravotní sestra
PaeDr. Ivo Harák, vysokoškolský pedagog a spisovatel
Agata Hauserová, zpěvačka
Svatava Havlíčková, zdravotní sestra
Mgr. Jakub Helebrant, evangelický farář
Dr. Ing. Ladislav Heryán, salesiánský kněz, učitel a vězeňský kaplan
MgA. Anežka Holečková, restaurátorka
Ing. Martin Holík, kněz a jednatel
Mgr. et Mgr. Veritas Marie Holíková, boromejka a psycholožka
PhDr. Petr Honč, vysokoškolský učitel
Petr Honzejk, novinář, komentátor Hospodářských novin
Mgr. Marek Horyna, PPC specialista
Rostislav Hubert, pracovník v sociálních službách
Ing. Kateřina Hynštová, projektant
ak. mal. Igor Hlavinka, výtvarník
Bc. Kristýna Horynová, všeobecná sestra
Ing. Petr Chabiča, IT konzultant
Veronika Chabičová, zdravotník
Mgr. Monika Chovancová, pedagog
Jaromír Janák, pěvec
PhDr. Jan Jandourek, sociolog a publicista
Mgr. Eva Jandová, advokátka
MgA. Ester Janečková, moderátorka
Mgr. Luba Jánská, učitelka ZUŠ
MUDr. Irena Jebavá, lékařka
MUDr. Jiří Jež, lékař
Ing. Mgr. Jana Ježová, projektantka
Mgr. Jiří Jína, pedagog
doc. David Kalhous, historik a vysokoškolský učitel
prof. Lenka Karfíková, VŠ pedagog
Ing. arch. Jan Kasl, architekt
Mgr. Kateřina Kintrová, statistička a lektorka
Jan Kirschner, stavební inženýr, redaktor internetového časopisu
Nina Kochová, žena v domácnosti
Ing. Martin Kolář, IT pracovník
Mgr. Dagmar Kolářová, učitelka
Lucie Kolářová, odborná asistentka na TF JU
Mgr. Miriam Kolářová, historička umění
MUDr. Šimon Kolčava, lékař
Bc. Petra Kolčavová, poradkyně pro pozůstalé
Prof. Kristina Koldinská, právnička a vysokoškolská učitelka
Ing. Renata Koloničná, daňová poradkyně
Jakub Kopecký Plášil, vědecký pracovník
JUDr. Pavel Kosatík, spisovatel a publicista
Mgr. Noemi Kosourová, presbyterka SKC
Mgr. Lucie Kotková, psycholožka
Mgr. Marcela Koupilová, knihovnice a lektorka angličtiny
Bc. Ján Krajč, učitel
Mgr. Jiří Krejčí, ředitel školy
Mgr. Vlastimil Kříž, právník
MUDr. Dagmar Křížková, lékařka
Bc. Kateřina Kudelová, vychovatelka v dětské skupině
Josef Kult, důchodce
Mgr. Petr Květák, učitel
Jana Květáková, knihovnice
JUDr. Jan Lata, státní zástupce
Mgr. Bc. Dominik Levíček, speciální pedagog a 1. místopředseda Akademického senátu PedF MU
Ondřej Liška, ředitel mezinárodní organizace
RNDr. Ivana Macháčková, vědecká pracovnice
Mgr. Michael Martinek, kněz a učitel
Bc. Martin Machytka, kouč a teolog
Magdalena Martinovská, grafička
doc. Jaromír Matějek, bioetik
Jolana Matějková, dokumentaristka
ThDr. Petr Miencil, jáhen SKC
René Milfait, teologický etik, lektor a autor publikací
Mgr. Marta Mills, psychoterapeut
Ing. Lukáš Molenda, radiologický fyzik
Mgr. Ondřej Molnár, vysokoškolský učitel a předseda Akademického senátu FF UP
PrahmDr. Irena Murínová, klinická farmaceutka
Mgr. Karel Müller, školní kaplan
Mgr. Lenka Neubauerová, právnička
Ing. Pravomil Novák, nakladatel
Mgr. František Novotný, religionista a vysokoškolský pedagog
Josef Olšák, vedoucí oddělení České pošty
Mgr. Petra Panská, pedagožka
RNDr. Jiří Pavlíček, biochemik
Vlastimil František Pavlů, laik, recepční a student andragogiky
Mgr. Josef Pazderka, novinář
PhDr. Pavla Pečinková, historička umění
Mgr. Dagmar Pelcová, sociální pracovnice
prof. Jiří Petráček, fyzik
RNDr. Michal Pitoňák, vědecký pracovník
MgA. Irena Pohl Houkalová, hudebnice, pedagožka, ředitelka vzdělávacích a uměleckých projektů
Ing. Marie Pokorná, ekonomka
MUDr. Antonín Pokorný, lékař
Mgr. Pavel Pola, OCD, kněz a teolog
Ing. Lucie Anna Procházková, programátorka
Mgr. Anežka Pučelíková, psycholožka
Ing. Petr Ryza, systémový specialista
MgA. Iva Ryzová, učitelka
Bc. Jan Řezníček, sociální pracovník a výzkumník
Bc. Lenka Řezníčková, učitelka
Ing. Petr Seidl, výzkumník
Ing. David Schreiber, obchodně-technický manažer
ThLic. Tomáš Sixta, doktorand
Prof. Karel Skalický, teolog a pedagog
Mgr. Jan Spousta, sociolog
Mgr. Martin Staněk, teolog a religionista
Mgr. Petr Steinmetz, IT specialista
Mgr. Michal Strnadel, UX designer
Mgr. Elena Strupková, herečka a psychoterapeutka
Mgr. Jan Suchý, učitel
Mgr. Vladimíra Šandová, státní úřednice, t. č. na mateřské dovolené
Mgr. et Mgr. Klára Šárovcová, doktorandka FF UK
Ing. Petr Ševčík, technik
Anna Ševčíková, dětská sestra
Ing. Markéta Šimáčková, nakladatelka
Mgr. Renata Šindelářová, učitelka a ředitelka střední školy
RNDr. Martin Šmídek, IT specialista
Lenka Štrosová, sociální pracovnice
Mgr. Jaroslav Švec, OSVČ
Mgr. Markéta Švecová, učitelka
MUDr. Jana Švíková, lékařka
Mgr. Marie Těthalová, nakladatelská redaktorka
Mgr. Marcel Tomášek, sociolog
Mgr. Olga Trávníčková, redaktorka
RNDr. Pavla Tůmová, odborná asistentka
Mgr. Petr Vacek, samostatný odborný pracovník
Mgr. Jana Vacíková, referentka
Mgr. et Mgr. Monika Vagenknechtová, pedagožka
PhDr. Zdeněk Vašek, archivář a historik
Mgr. Michaela Vetišková, koordinátorka vzdělávání
PhDr. Rudolf Vévoda, historik
Ing. Jiří Vohralík, architekt
Mgr. Kateřina Vondráčková, učitelka
MUDr. Kateřina Vondráčková, lékařka
Mgr. Jiří Votava, vysokoškolský pedagog, předseda spolku Logos ČR
Hana Weissová, důchodkyně
doc. Jan Wiendl, literární historik
Irena Moudrá Wünschová, lékařka
Mgr. Hana Zamrazilová, učitelka
Mgr. Dana Zapletalová, archeoložka a historička
Mgr. Jiří Zelinka, vysokoškolský učitel
Bc. Markéta Zelinková, dětská sestra
PhDr. Veronika Zelinková, speciální pedagog

 


Jiří Trávníček, Alena Scheinostová, Hana Svanovská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jiří Trávníček, Alena Scheinostová, Hana Svanovská bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...