Vyjádření nesouhlasu s novelou zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí  Janě Maláčové 

Vážená paní ministryně, 

obracím se na Vás jménem početné skupiny neformálních pečujících, kteří poskytují nepřetržitou péči v domácím prostředí v režimu 24/7. Pacienti s nejtěžším stupněm postižení nebo závažným a často nevyléčitelným onemocněním potřebují ke svému životu nejen neustálou přítomnost pečujícího ale také vyžadují zdravotní péči, jako je podávání potravy přes PEG, ventilační péče, přesuny imobilních pacientů, zajištění hygieny, noční polohování, rehabilitace, vyřizování pomůcek, komunikace s lékaři a další. Jedná se o nejtěžší druh péče, kterou zajišťují v domácích podmínkách neformální pečující a to  24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. 

Současný systém posuzování stupně závislosti ani připravovaná novela zákona o sociálních službách nezohledňuje časovou náročnost péče, kterou vyžadují závažná postižení nebo onemocnění. 

Příspěvek na péči ve IV. stupni závislosti je pro zajištění této nepřetržité péče naprosto nedostatečný. Příjemce příspěvku si může zakoupit pouze 5 hodin asistence denně bez zdravotní péče. 

Tento nespravedlivý systém dlouhodobě zneužívá práce z lásky k našim bližním. NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ suplují péči, kterou stát draze nakupuje v ústavech, tím šetří státu nemalé finanční prostředky, přesto JSOU PRO STÁT NEVIDITELNÍ!

Prioritou novely zákona o sociálních službách je důraz na upřednostnění poskytování sociálních služeb v přirozeném prostředí uživatele. Novela neřeší, jakým způsobem bude finančně zajištěna dlouhodobá a nepřetržitá  péče v režimu 24/7, kterou poskytují neformální pečující v domácím prostředí. Novela neřeší, z čeho si zaplatí nemocný a postižený člověk celodenní péči mimo ústav. 

 

Žádáme, aby lidé s těžkým postižením nebo onemocněním, dostali  odpovídající finanční podporu v závislosti na jejich individuální potřebě péče a mohli si zvolit život mimo ústav.

Žádáme o narovnání postavení neformálních pečujících, kteří zajišťují 70-90% veškeré dlouhodobé péče v ČR.

 

 

S pozdravem

Pavlína Holubcová 

 

 

pečující matka, Platforma pro NSO a Pečující

pavlina@nervosvalovky.cz

www.nervosvalovky.cz

v Horní Branné 22.10.2020

 

 

 


Pavlína Holubcová, End Duchenne z.s. , Plaforma pro NSO a Pečující    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Pavlína Holubcová, End Duchenne z.s. , Plaforma pro NSO a Pečující, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...