Petice proti panu Tomáškovi

Chceme pana Tomáška vyhodit z ESOZU za jeho chování k žákům a taky jeho celkový přístup k výuce, ponižuje žáky, nadává jim atd.

Byl bych rád za podpis. Díky

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji ESOZ Žáci svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...