Vyhlaseni amnestie

Zvažte prosím využití Vašich pravomocí ke zmírnění současných
problémů rodin, jejichž členové vykonávají trest odnětí svobody za méně závažná
provinění a nemohou se o ně starat a v tomto složitém období jim pomáhat. Jistě byli
potrestáni po právu, ale právě současná situace před nás klade otázku, zda není čas znovu zvážit  přísnost jejich trestů 
Take v současné  době odsouzeni umiraji a lékařská péče je na bodu mrazu.
Pokud mělo kdy v historii vyhlášení amnestie nějaký smysl, pak je to právě nyní!

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Nika Kelly svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...