Vybudování vodovodu a připojení kanalizace do chatové oblasti Dřenice - Třešňovka.

My, níže podepsaní, majitelé nemovitostí umístěných v katastrálním území Dřenice u Chebu, obce Cheb, prostřednictvím této petice žádáme, aby byl vybudován vodovod a připojena kanalizace do chatové oblasti Dřenice - Třešňovka.

  O to žádáme na základě informací od starosty Mgr. Antonína Jalovce, který na veřejném setkání v městské části Dřenice uvedl, že bude zřízen vodovod a kanalizace do městské části Dřenice, avšak maximálně ke kostelu.

Jelikož se kvalita vody ve vodní nádrži Jesenice rok od roku rapidně zhoršuje, na což mají také prokazatelně vliv nefunkční nebo leckdy neexistující septiky, vidíme jako jedno z dobrých řešení této situace připojení celé chatové oblasti na veřejnou kanalizaci.

  Děkujeme.

 

Za petiční výbor:

Ing. Barbora Volfová, Kollárova 214, 356 04 Dolní Rychnov

MUDr. Milena Korálová, Svobody 40, 350 02 Cheb

Ing. Andrea Janošová, V. Poláka 382, 273 42 Stehelčeves 

V souladu s ustanovením §5 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, je při jednání se státními orgány oprávněn zastupovat petiční výbor kterýkoliv jeho člen samostatně.

  Adresa pro doručování: Ing. Barbora Volfová, Kollárova 214, 356 04 Dolní Rychnov  

Podpisový arch je umístěn v Kiosku Třešňovka, Dřenice 369, Cheb.


Ing. Barbora Volfová, Kollárova 214, Dolní Rychnov    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ing. Barbora Volfová, Kollárova 214, Dolní Rychnov bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...