Petice za zachování výchovného ústavu ve Žďáře nad Sázavou

My, níže podepsaní, žádáme Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zachovalo činnost výchovného ústavu ve Žďáře nad Sázavou.  

Více informací o aktuálním situaci naleznete na www.vuzdar.cz

PROSÍME VÁS, ABYSTE SI PŘEČETLI NÁVOD / POSTUP, JAK PETICI PODEPSAT (občas bývá problém s autorizací vašeho podpisu přes email).

Aby byl váš hlas započítán, je nutné potvrdit jej skrze email, který vám přijde na vámi zadanou emailovou adresu, systém má někdy problém potvrzovací email odeslat na adresy, které jsou na doméně @seznam.cz. Email někdy přijde se zpožděním, většinou končí ve složce „hromadné“ nebo “spam”. Pokud vám email nepřijde, nechte si ho prosím poslat znovu, případně se na nás obraťte a společně to vyřešíme. Děkujeme. 

 

obrázek_2021-06-23_133348.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den, prostřednictvím této petice chceme dosáhnout zachování činnosti našeho výchovného ústavu, který funguje již více než 30 let. Naše zařízení je v mnoha směrech unikátní a dává chlapcům s výchovnými a jinými problémy novou šanci na uplatnění se ve společnosti. Zřizovatel (MŠMT) se však z důvodu složité situace, kdy nejsou dostupné finanční prostředky na opravu budovy, rozhodl činnost postupně utlumit. Toto rozhodnutí, které mnohé chlapce připraví o příležitost ke zlepšení jejich životní situace, považujeme za nesprávné a chceme najít řešení, které by umožnilo pokračovat v provozu výchovného ústavu.

 Dovolujeme si uvést zkušenosti odborníků a klientů, kteří zachování ústavu podporují. Jsou v nich představeny argumenty, které dokládají význam a jedinečnost našeho zařízení.

   -          „…zařízení je ojedinělé v pokrývání potřeb dětí v ústavní výchově, kdy je kladen důraz na jejich samostatnost…“; „…spolupráce s Vaším zařízením byla a je perfektní, vždy v zájmu našich klientů.“

OSPOD Ústí nad Orlicí


-          „Jste první zařízení, které oslovuji v momentě, kdy řeším umístění dítěte.“; „Menší zařízení umožňuje osobní přístup k dětem…“; „Zánikem vašeho zařízení by vznikla další prohlubující se propast v kapacitě volných míst, kdy už po několik let je velký problém děti umístit.“

OSPOD Chrudim


-          „Váš přístup k dětem je individuální a toto lze zajistit pouze v méně početném kolektivu, který ve Vašem zařízení je.“ ; „…vždy se jeví jako vhodnější umístění dětí do menších zařízení.“ ; „…pokud jsou rušena ze strany MŠMT výchovná zařízení, tak nejsou tato místa nijak nahrazena a pro OSPOD je obtížné na základě individuálního vyhodnocení situace dítěte najít vhodné zařízení, které by mimo jiné respektovalo co možná nejbližší vzdálenost od místa bydliště dítěte a nebyly tak ztížené kontakty s rodinou.“ ; „…ze strany MŠMT by mělo být podporováno fungování menších výchovných zařízení zajišťujících individuální přístup k dětem. Menší kolektivy eliminují také výskyt sociálně patologických jevů.“

OSPOD Žďár nad Sázavou


-          „…jedná se o zařízení, kde je umožněno chlapcům, kteří mají skutečně zájem se dále vzdělávat, studovat na civilních školách a plně se integrovat do standardní společnosti.“ ; „…nejedná se o klasické výchovné zařízení, ale o specializované pracoviště, které umožňuje dětem starším 15 let účastnit se v široké škále vzdělávacích možností, které klasické výchovné ústavy nenabízejí…“ ; „Jde o pracoviště, které neodkládá mladé a neschopné muže hlavně z důvodu jejich izolace, že nejsou schopni respektovat pravidla společnosti, ale kde mladí muži, kteří mají skutečný zájem, dostávají možnost stát se platnými členy naší společnosti.“ ; „Dle našeho názoru je uzavření pracoviště tohoto typu pro síť institucionální výchovy nenahraditelné a je na úkor dětí, které mají skutečný zájem se po ukončení povinné docházky dále vzdělávat a být prospěšní pro naši společnost…“.

DDŠ Veselíčko

 
-         „Výchovný ústav ve Žďáře se od ostatních ústavu v mnohem liší, kluci mají lepší přístup ke studiu a dojíždění do normálních civilních škol.“ „…neberte těm klukům zbytečně budoucnost, ne všichni mají moznost se vrátit do normální rodiny, někteří ji možná ani nemají. Tak si to rozmyslete, než uděláte tohle rozhodnutí bezhlavě, není to zbytečný, ti kluci se tam mění k lepšímu mají mnohem víc výhod než jakékoliv ústavy a dokážou se přizpůsobit.“

Tomáš Polák, bývalý klient  

 
-         „…začali mi tu pomáhat dořešit moji minulost a začal jsem se postupně zlepšovat jak ve škole, tak i v chování. A proto jsem se rozhodl tu pokračovat i po mé zletilosti, chci si dodělat školu udělat si řidičský průkaz. Myslím si že tak jak tento ústav, mi v životě moc lidí nepomohlo.“

Lukáš Schneider, současný klient  

 
 Další reference, vyjádření, více informací o našem ústavu a o tom, proč bojujeme za jeho zachování, najdete na našich webových stránkách.

 Zveme vás k diskuzi a sdílení názorů na naší FB skupině.

 Děkujeme za vaši podporu. Máte-li jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit. 


Petiční výbor zaměstnanců Výchovného ústavu Žďár nad Sázavou      Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Petiční výbor zaměstnanců Výchovného ústavu Žďár nad Sázavou   bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...