Petice proti rozdělení Dolních Měcholup 9 metrů vysokým valem vysokorychlostní tratě

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé Hlavního města Prahy,

my, níže podepsaní občané a občanky, se obracíme na vás s vážnou a naléhavou prosbou ohledně navrhované vysokorychlostní tratě (VRT) v Dolních Měcholupech.

Správa Železnic navrhuje umístit tuto trať středem obce po 9 metrů vysokém valu, což by vytvořilo téměř nepřekonatelnou bariéru mezi dvěma částmi Dolních Měcholup. Takový návrh by znamenal zamezení výstavby plánovaného parku, na jehož výstavbě mají občané této části Prahy hluboký zájem. Pro nás, občany Dolních Měcholup, je klíčové zachování životního prostředí a rozsáhlých zelených ploch v naší obci. Realizace VRT by však vedla k výraznému zhoršení životního prostředí a následně k poklesu kvality života v naší obci.

S ohledem na tyto obavy a s vědomím, že existují alternativní možnosti provedení vysokorychlostní trati bez devastace Dolních Měcholup a okolního životního prostředí, vás vyzýváme, abyste nepřipustili schválení změny územního plánu bez pevně stanovených podmínek realizace VRT v katastru Dolních Měcholup v podzemní variantě nebo ve variantě v nadzemním tubusu na sloupech.

Tímto vás žádáme, abyste brali v úvahu naše obavy a zájmy obyvatel Dolních Měcholup a prosazovali alternativní řešení, které by neohrozilo náš park, životní prostředí a kvalitu života v naší obci.

VRT_DM_orez1.jpg

Petiční výbor: Vladimír Študent, Libor Motlík, Michal Karel, Martin Svoboda, Vlastimil Hricišin Petiční výbor může zastupovat jakýkoliv člen výboru.

Petici sestavil, zadal a zpracovává: Vladimír Študent, Kardausova 611/3, 111 01 Praha 10

https://www.facebook.com/ProMecholupy

PM_logo.png


Vladimír Študent, PRO Měcholupy    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Vladimír Študent, PRO Měcholupy bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...