Vraťte nám noční kotvení

UPDATE z 22.7.2016: Nová vyhláška byla konečne schválena a vychází pod č. 232/2016 Sb !!!!

UPDATE z 1.2.2016: Návrh nové vyhlášky,  je nyní v připomínkovém řízení. Více viz Lepší právo MDČR .

PETICE BYLA UZAVŘENA DNE 4.6.2015 A NÁSLEDNĚ 11.6.2015 PŘEDÁNA NA MD.

 

>>> aktuální informace jsou zveřejněny v záložce oznámení <<<

 

>>> Text petice a podpisové archy vhodné k tisku (oboustraně na A4) zde <<< ( Počet podpisů k 6.6.2015 je 1386 )

 

S účinností od 15.04.2015 byla schválena nová vyhláška č. 46/2015 Sb - Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, která ruší zákaz používání spalovacích motorů omezeného výkonu na účelových vodních cestách jako Lipno I, Hracholusky, Nové Mlýny I a III, atd.

Na druhou stranu ale zakazuje do teď obecně platné krátkodobé kotvení v romantické zátoce na 24h mimo prostory zákazu kotvení na všech ůčelových vodních cestách jako Slapy, Orlík, Lipno I, Hracholusky a další (původní vyhláška č. 241/2002 Sb. - § 5 Malá plavidla podléhající evidenci mohou stát mimo vyznačená vývaziště a kotviště, pokud je plavidlo pod trvalým dohledem, nejvýše však 24 hodin vcelku) a nahrazuje jí touto formulací:

 

(5) Na povrchových vodách, na kterých jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel, může plavidlo podléhající evidenci stát přímo či nepřímo vyvázáno ke břehu nebo zakotveno mimo tato vyznačená místa pouze v době od východu do západu slunce, jedná-li se o

a) nesledovanou vodní cestu,

b) vodní cestu účelovou, nebo

c) vodní tok Vltavy od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice).

 

Dle vyjádření Plavebního úřadu a Ministerstva Dopravy - Odbor plavby je za tím požadavek rezortu Ministerstva zemědělství, že v noci může dojít k manipulacím s vodní hladinou, nenadálý výkyv může při stání mimo vývaziště, kotviště či přístaviště, způsobit škodu na plavidle, jejíž náhrada by mohla být požadována po správci vodní cesty. V místech vyhrazených pro stání toto nebezpečí není. Přitom dle vyjádření Povodí Vltavy toto není jejich připomínka a je tedy nejasné, co za tímto omezením ve skutečnosti vězí.

Po námitkách a prvních nesouhlasných reakcích, že toto je již ošetřeno v řádu plavební bezpečnosti atd, nam bylo sděleno, že Ministerstvo dopravy svolalo schůzku (nyní v 14.týdnu) k řešení nastalé situace, resp. k vypracování možného seznamu veřejných bezplatných nebo placených stání a tedy letošní sezóna 2015 je s nejvetší pravděpodobností ohrožena.

Toto omezení má tedy za důsledek mimo jiné:

 

- Nemožnost využití vodní plochy pro rekreaci, která není omezená „provozní dobou“


- Nemožnost využití vodní plochy k tranzitní rekreační plavbě, což je mimo jiné i jeden ze smyslů splavnění Vltavy do Českých Budějovic a s tím spojený úpadek vodní turistiky


- Nemožnost využití vodní plochy nádrží ke specifickým rekreačním činnostem, ke kterým byly mimo jiné také vybudovány, tj. rybolov, jachting/plachtění, vodní turistika atp.


- Schválení bodu vyhlášky v momentě absolutní nedostačující provozní kapacity veřejných stání a přístavišť, rsp. jejich faktické absenci


- Poškození zájmů majitelů registrovaných plavidel, jejichž jednou z hlavních činností je objevování krás přírody
vodního toku a s tím spojené volnočasové aktivity, které nejsou omezené pouze na několik málo míst na vodní ploše


- Paradox „nahuštění“ plavidel a lidí na několik málo míst na vodní ploše a s tím spojená negativa,
přičemž právě ono zhuštění je obecně považováno za negativní


- Omezování svobody jednotlivce, neboť vodní plocha při splnění základních pravidel je volně využitelná pro kohokoliv a kdekoliv, avšak tímto bodem se z těchto vodních ploch stává pouze jakýsi skanzen s přesně určenými pravidly využití míst a ploch, což v důsledku neumožňuje využití celé vodní plochy a volný přístup k vodní ploše

 

- Diskriminace, jelikož zákaz platí pouze pro registrovaná plavidla


- Snížení bezpečnosti posádky a provozu, je zde velké riziko, že se nejen v krizových situacích, ale i například v momentě prudkého zhoršení povětrnostních podmínek nebude plavidlo schopno dostat se včas k vymezenému stání a dostane se do rozporu s vyhláškou


- Podmínka kontaktovat a vyžádat si souhlas správce toku stát na vymezených plochách ani nemluvě, neb to činí z volné plavby již pouze přísně naplánovanou akci s nutným itinerářem a přípravou činící cca týden předem, což je pro většinu aktivit, které jsou buď spontánní, nebo krátkodobé právě na cca 24h absolutní stop stav...

 

V závislosti na výše uvedené bychom tímto rádi navrhli návrat k původní úpravě, kdy bylo možné stát/kotvit na jakémkoliv místě, kde to není plavebními znaky, či příslušnými předpisy zakázáno, po dobu maximálně 24h, s dodatkem "na vlastní nebezpečí".

 

Pokud tedy souhlasíte s navrácením nočního kotvení, prosím podepište tuto petici.

 

PS: Je také možno zapojit malé námořníky, ať nakreslí obrázek zátoky, měsíček, z lodi se nese pohádka na spaní, něco aby všem tekly slzy, protože to teď už nejde a musí do maríny, ve které se všichni vrací po uzavírací době na lodě a ruší. Obrázek prosím o zaslání přímo mě, až jich bude více, obešleme některá média.

 

Děkuji

Tomáš Kruška a kolektiv na www.jachting.info - autor petice, majitel registrované lodi a člen KVM Kotva - Brandýs n/L-Stará Boleslav a ČANY

Čelákovice

tel: 731 624 897

email: tomas@kruska.cz


Tomáš Kruška    Kontaktujte autora petice