VRAŤTE NÁM AUTOBUS – petice za obnovení speciální linky H1 v úseku Černý Most – Florenc

Magistrát hlavního města Prahy  

My, níže podepsaní hendikepovaní obyvatelé Černého Mostu a další občané zaskočení a znepokojení necitlivým rozhodnutím Magistrátu zkrátit linku určenou k přepravě většího počtu hendikepovaných, žádáme o obnovení provozu linky H1 v úseku Černý Most – Florenc.  

Odůvodnění: Autobus H1 jezdil od 22. 5. 1995, zrušen byl ke dni 28. 6. 2019, a to bez jakékoliv diskuse. Lidé, kteří bydlí v okolí zastávek linky H1, byli ze dne na den odříznuti od světa, práce, školy, koníčků, kina, divadla, nákupů, servisu vozíků a podobných zcela běžných, avšak potřebných věcí.

Tvrzení Magistrátu, že hendikepovaní z Černého Mostu mohou místo zrušené linky využívat metro B a autobusové linky 224, 109 či dokonce 119, svědčí o naprosté neznalosti problematiky přepravy těžce postižených osob. Argument, že existuje adekvátní alternativa, není pravdivý. Více na www.neposedime.cz/index.php/linka-h1

Rozhodnutí bylo učiněno v rozporu s programovým prohlášením vítězných stran po volbách a v rozporu s příslibem do r. 2025 „…Každým rokem jsou udržovány a rozvíjeny doplňkové služby pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu (speciální autobus pro přepravu více cestujících upoutaných na vozík…)“. Považujeme toto rozhodnutí za nelidské a diskriminační, nezájem o komunikaci s lidmi, jichž se drasticky dotklo, za ponižující, protestujeme proti němu a žádáme tímto veřejně o obnovení linky H1 v úseku Černý Most – Florenc.

Děkujeme.


Klára Folvarská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Klára Folvarská svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...