Zdravé fórum - Vraťme děti do škol a zemi do normálu!

Zdrave_forum_-_logo1.jpg

Vraťme děti do škol a zemi do normálu!
Zachraňme Česko pro naše děti než bude pozdě.

-= Celý text, více o petici a hlavní signatáři zde =-

! POZOR !
podpis je potřeba potvrdit v emailu, jinak není započítán
(Potvrzovací mail může skončit ve SPAM složce.)

 

Výzva Zdravého fóra

 

My, níže podepsaní, se domníváme, že není možné, nadále udržovat stav, který u nás od jara 2020 panuje.

Drastické vládní kroky mají nedozírné dopady na všechny občany a zvláště nižší příjmové skupiny. Ohromné škody jsou už nyní nejen v majetkové, ale také ve společenské, rodinné, kulturní a psychické rovině všech obyvatel země. 

Chaotická vládní opatření neustálého uzavírání a rozvolňování celé země, kvůli nemoci s relativně nízkou smrtností, nejsou nadále možná a dlouhodobě udržitelná.

 

Není možné chránit malé procento populace tak, že se zničí životy všech ostatních.

 

Požadujeme!


1) Okamžitý návrat žáků a studentů do škol - bez podmínek!

 • Právo na vzdělání je základním sociálním právem a je zakotveno v čl. 33 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod a nemůže být podmíněno rouškou, nebo testem. 
 • Online výuka není v žádném případě plnohodnotnou alternativou.
 • Vládní opatření se týká 1.000.000 žáků ZŠ, 400.000 SŠ a 300.000 VŠ
 • Jsme jedna z mála zemí EU, kde jsou školy zavřené - vláda dodnes, přes mnohé žádost, nezveřejnila žádný relevantní dokument, nebo studii, proč je třeba mít školy zavřené.
 • Opatření je škodlivé pro psychický vývoj dětí a jejich vzdělání 
 • Jako zdroj nákazy jsou školy zcela zanedbatelné, dle dat ministerstva, pouze 1,4% - 4,8% všech nákaz 
 • Pro děti není covid-19 vůbec nebezpečný - pouze roušky jsou pro děti škodlivé
 • Opatření představuje velký zásah pro matky samoživitelky i zdravotnický personál jak v nemocnicích, tak v sociálních službách
 • Děti mohou trávit čas s prarodiči a vystavit je tak zbytečnému riziku

 

2) Cílenou ochranu rizikových skupin

 • Po konzultaci s lékaři vytipování rizikových osob (např. praktickými lékaři)
  Toto pokládáme za
  první krok k cílené ochraně - protože právě tito lidé končí primárně v nemocnicích a zaplňují jejich kapacity.  (Např. rozdělit pacienty do několika skupin podle rizikovosti - vycházet z dat a zkušenosti lékařů, aby určili, které komorbidity jsou nejrizikovější)
 • Dle počtu potenciálně rizikových osob konečně zvolit vhodnou strategii cílené ochrany a prevence
 • Detailní návrh řešení problému musí být konsensem odborníků z mnoha odvětví - ne pouze jedné úzce zaměřené skupiny vládních vědců. 
 • Tuto strategii cílené ochrany začít okamžitě uplatňovat, místo testování dalších tisíců bezpříznakových osob v neohrožené skupině. (I dnes po více jak roce se tak stále neděje!)
 • Možné návrhy a inspirace:  Důležité opatření Prof. Jiřího Berana  na ochranu na ochranu 65+
  Dále např. prohlášení Barringtonské deklarace, podepsané tisíci vědci a lékaři

 

3) Rozvolňování opatření a postupný návrat země do normálu

 • Rozvolňování aplikovat postupně - ruku v ruce s cílenou ochranou rizikových skupin obyvatel
 • Objektivní a vyvážené informování veřejnosti bez lhaní, přešlapů a zbytečného strašení
 • Nezasahování do Ústavních práv a svobod
 • Žádáme naprostou otevřenost všech relevantních dat, která stát v souvislostí s pandemií získává - včetně dat o skutečných kapacitách nemocnic
 • Virus tady s námi bude pravděpodobně napořád. Žádáme proto hledání a přijímání cílených a dlouhodobě udržitelných opatření - formou dobrovolnosti a nikoli příkazu, a která nebudou devastovat společnost a budou fungovat i po návratu země do normálu. 

 


Zdravé Fórum    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Zdravé Fórum bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...