Vraťme děti do škol a zemi do normálu!

Zdrave_forum_-_logo1.jpg

Vraťme děti do škol a zemi do normálu!


Zachraňme Česko pro naše děti než bude pozdě.
 

Více o petici a hlavní signatáři zde 

! POZOR !
podpis je potřeba potvrdit v emailu, jinak není započítán
(Potvrzovací mail může skončit ve SPAM složce.)

 

Výzva Zdravého Fóra

My, níže podepsaní, se domníváme, že není možné, nadále udržovat stav, který u nás od jara panuje.

Drastické vládní kroky mají nedozírné dopady na všechny občany a zvláště nižší příjmové skupiny. Ohromné škody jsou už nyní nejen v majetkové, ale také ve společenské, rodinné, kulturní a psychické rovině všech obyvatel země. 

Chaotická opatření neustálého uzavírání a rozvolňování celé země, s vidinou vakcíny, která nemusí v dohledné době (nebo dokonce nikdy) přijít, nejsou nadále možná a dlouhodobě udržitelná.

Před strategií lockdownu, jako hlavního opatření, rovněž varuje WHO.

 

Není možné chránit malé procento populace tak, že se zničí život všech ostatních.

 

Požadujeme!

1) Okamžitý návrat žáků a studentů do škol - utíká jim čas!

 • ▪ Právo na vzdělání je základním sociálním právem a je zakotveno v čl. 33 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod.
 • ▪ Vládní opatření se týká téměř milionu žáků ZŠ, 400.000 SŠ a 300.000 VŠ
 • ▪ Jsme jedna z mála zemí EU, kde jsou školy zavřené - vláda dodnes, přes mnohé žádost, nezveřejnila žádný relevantní dokument, nebo studii, proč je třeba mít školy zavřené.
 • Opatření je škodlivé pro psychický vývoj dětí a jejich vzdělání 
 • ▪ Jako zdroj nákazy jsou školy zcela zanedbatelné, dle dat ministerstva, pouze 1,4% - 4,8% všech nákaz.
 • Pro děti není covid-19 vůbec nebezpečný
 • ▪ Opatření představuje velký zásah pro matky samoživitelky i zdravotnický personál jak v nemocnicích, tak v sociálních službách
 • ▪ Děti mohou trávit čas s prarodiči a vystavit je tak zbytečnému riziku

 

2) Cílenou ochranu rizikových skupin

 • ▪ Po konzultaci s lékaři vytipování rizikových osob (např. praktickými lékaři)
  Toto pokládáme za první krok k cílené ochraně - protože právě tito lidé končí primárně v nemocnicích a zaplňují jejich kapacity.  (Např. rozdělit pacienty do několika skupin podle rizikovosti - vycházet z dat a zkušenosti lékařů, aby určili, které komorbidity jsou nejrizikovější)
 • ▪ Dle počtu potenciálně rizikových osob zvolit vhodnou strategii cílené ochrany a prevence
 • Detailní návrh musí být konsensem odborníků z mnoha odvětví - ne pouze jedné úzce zaměřené skupiny vládních vědců. 
 • ▪ Tuto strategii cílené ochrany začít okamžitě uplatňovat, místo testování dalších tisíců bezpříznakových osob v neohrožené skupině.
 • Možné návrhy a inspirace:  Opatření Prof. Jiřího Berana
  Dále např. prohlášení Barringtonské deklarace, podepsané tisíci vědci a lékaři

 

3) Rozvolňování opatření a postupný návrat země do normálu

 • ▪ Aplikovat postupně - ruku v ruce s ochranou rizikových skupin obyvatel
 • Objektivní a vyvážené informování veřejnosti bez přešlapů a zbytečného strašení
 • ▪ Žádáme naprostou otevřenost všech relevantních dat, které stát v souvislostí s pandemií získává
 • ▪ Žádáme hledání a přijímání cílených a dlouhodobě udržitelných opatření, která budou fungovat i po návratu země do normálu. Virus tady bude s námi i po lockdownu.

 

! POZOR !
podpis je potřeba potvrdit v emailu, jinak není započítán
(Potvrzovací mail může skončit ve SPAM složce.)

 

Více o petici a hlavní signatáři zde


Zdravé Fórum    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Zdravé Fórum, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...