VRAŤME NÁM ŽIVOT A SVOBODU, VRAŤME DĚTI DO ŠKOL A OTEVŘME NAŠI ZEMI!!!

VRAŤME NÁM ŽIVOT A SVOBODU!

VRAŤME DĚTI DO ŠKOL A OTEVŘME NAŠI ZEMI!

ZACHRAŇME NAŠI SVOBODU A OTEVŘME ČESKO!

ZACHRAŇME DĚTI NEŽ BUDE POZDĚ!

ZACHRAŇME NÁS A VŠE OKOLO, NEŽ PADNE ZHROUCENÍ NAŠÍ POPULACE A EKONOMIKY!

Dne 27. února 2021 jsem s několika dalími lidmi založila tuto petici. Postupem čas co tato pandemie jakožto virus panuje, se k nám přidávalo mnoho lidí, kterým nebylo lhostejné co se v této zemi děje.

Aktivity a administrativa s tím spojená se začaly rozrůstat a proto jsme se rozhodli založit tuto občanskou iniciativu (spolek) - tedy neziskovou organizaci, která by všechny naše aktivity zastřešovala a umožňovala nám lépe lidi spojovat a na aktuální situaci reagovat.

Pokud nám budete chtít pomoci, budeme rádi a děkujeme!

 

My jakožto "Forum pro život" a níže podepsaní, se domníváme, že není možné nadále udržovat stav, který u nás od jara 2020 panuje.

Drastické vládní kroky mají nedozírné dopady na všechny občany a zvláště nižší příjmové skupiny. 

Ohromné škody jsou už nyní nejen v majetkové, ale také ve společenské, rodinné, kulturní a psychické rovině všech obyvatel země.

Chaotická vládní opatření neustálého uzavírání a rozvolňování celé země, kvůli nemoci s relativně nízkou umrtností, nejsou nadále možná a dlouhodobě udržitelná.

NENÍ MOŽNÉ CHRÁNIT MALÉ PROCENTO POPULACE TAK, ŽE SE NIČÍ ŽIVOTY VŠECH OSTATNÍCH!!!

 

POŽADUJEME!

1) Okamžitý návrat žáků a studentů do škol - bez podmínek!

 

▪ Právo na vzdělání je základním sociálním právem a je zakotveno v čl. 33 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod a nemůže být podmíněno rouškou, nebo testem. 
▪ Online výuka není v žádném případě plnohodnotnou alternativou.
▪ Vládní opatření se týká 1.000.000 žáků ZŠ, 400.000 SŠ a 300.000 VŠ.
▪ Jsme jedna z mála zemí EU, kde jsou školy zavřené - vláda dodnes, přes mnohé žádosti, nezveřejnila žádný relevantní dokument, nebo studii, proč je třeba mít školy zavřené.
▪ Opatření je škodlivé pro psychický vývoj dětí a jejich vzdělání. 
▪ Jako zdroj nákazy jsou školy zcela zanedbatelné, dle dat ministerstva, pouze 1,4 % - 4,8 % všech nákaz. 
▪ Pro děti není covid-19 nebezpečný - pouze roušky a respirátory jsou pro děti škodlivé.
▪ Opatření představuje velký zásah pro matky samoživitelky i zdravotnický personál jak v nemocnicích, tak v sociálních službách.
▪ Děti mohou trávit čas s prarodiči a vystavit je tak zbytečnému riziku.

 

2) Cílenou ochranu rizikových skupin

 

▪ Po konzultaci s lékaři vytipování rizikových osob (např. praktickými lékaři).
Toto pokládáme za první krok k cílené ochraně - protože právě tito lidé končí primárně v nemocnicích a zaplňují jejich kapacity.  (Např. rozdělit pacienty do několika skupin podle rizikovosti - vycházet z dat a zkušenosti lékařů, aby určili, které komorbidity jsou nejrizikovější).
▪ Dle počtu potenciálně rizikových osob konečně zvolit vhodnou strategii cílené ochrany a prevence.
▪ Detailní návrh řešení problému musí být konsensem odborníků z mnoha odvětví - ne pouze jedné úzce zaměřené skupiny vládních vědců. 
▪ Tuto strategii cílené ochrany začít okamžitě uplatňovat, místo testování dalších tisíců bezpříznakových osob v neohrožené skupině. (I dnes po více jak roce se tak stále neděje!).
▪ Možné návrhy a inspirace:  Důležité opatření Prof. Jiřího Berana  na ochranu na ochranu 65+
Dále např. prohlášení Barringtonské deklarace, podepsané tisíci vědci a lékaři.

 

3) Rozvolňování opatření a postupný návrat země do normálu

 

▪ Rozvolňování aplikovat postupně - ruku v ruce s cílenou ochranou rizikových skupin obyvatel.
▪ Objektivní a vyvážené informování veřejnosti bez lhaní, přešlapů a zbytečného strašení.
▪ Nezasahování do Ústavních práv a svobod.
▪ Žádáme naprostou otevřenost všech relevantních dat, která stát v souvislosti s pandemií získává - včetně dat o skutečných kapacitách nemocnic.
▪ Virus tady s námi bude pravděpodobně napořád. Žádáme proto hledání a přijímání cílených a dlouhodobě udržitelných opatření - formou dobrovolnosti a nikoli příkazu, a která nebudou devastovat společnost a budou fungovat i po návratu země do normálu. 

 

4) Nezakazovat nám vídání se s rodinami či našimi přáteli

 

5) Nediktovat nám co a jak jsme udělali špatně 

 

6) DÁT ZEMI SVOBODU A NAOPAK LIDEM NEBRAT PRÁVA A SVOBODU

 


Kamila Zahradníková, Veronika Nikol Zelinková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Kamila Zahradníková, Veronika Nikol Zelinková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...