Vodní tok protékající Tyrou, Oldřichovicemi a Třincem se odjakživa nazývá Tyrka

Souhlasím s tím, aby vodní tok protékající Tyrou, Oldřichovicemi a Třincem byl v mapách nazván Tyrkou, resp. aby byl název tohoto toku zanesen i do novelizované vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Návrh na změnu musí dát Povodí Odry, proto touto peticí chceme jako občané třinecka vyjádřit nesohlas se současným standardizovaným jménem "Tyra", které bylo do map přejato z map vojenského mapování z německého označení "Tyrra Bach" a Tyra se tomuto toku na třinecku nikdy neříkalo.


Občanské Sdružení Tyra    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Občanské Sdružení Tyra svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...