ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ lektorky češtiny pro cizince kurzů organizované Diecézní charitou Plzeň - Veroniky Rožánkové

переклад українською мовою наприкінці

PETICE 

za ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ lektorky češtiny pro cizince kurzů organizované Diecézní charitou Plzeň - Veroniky Rožánkové,

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní cizinci žijící v České republice a navštěvující kurzy organizované Diecézní charitou Plzeň a vyučované paní lektorkou Veronikou Rožánkovou, žádáme, aby bylo přehodnoceno rozhodnutí, že p. Rožánková už nepovede kurzy Diecézní charity Plzeň.

Řada z nás už absolvovala tyto kurzy pod vedením Veroniky Rožánkové, dřív, někdo před 15 lety, někdo před rokem, a někdo pokračuje výuku teď.Máme zkušenosti s jinými lektory a kurzy, a výsledkem je že právě tato lektorka opravdu věnuje se svoji práci a snaží se nás naučit. A dobrý výsledek je opravdu vidět, stačí jen jednou navštívit kurz pod vedením P. Veroniky abych pochopit ten razantní rozdíl oproti jiným lektorům.

A také žádáme, aby byly přehodnoceny kompetence těch, kteří o tomto rozhodnutí rozhodli.Jedinou osobou se kterou komunikujeme v Diecézně charitě Plzeň je Veronika Rožánkova, a nevidíme žádný důvod k tomu aby byla nahrazena jiným lektorem.

Vypadá že toto řešeni bylo provedeno v rozporu zájmů cizinců nějakých osobních důvodů těch, kteří o tomto rozhodnutí rozhodli.Podle našeho názoru takto Charita nejedná v zájmu svých klientů, kteří jsou s lektorkou velice spokojení.

V případě že Charita nevyhoví naši petice, považujeme za jedinou možnost - založení neziskového sdružení cizinců města Plzeň a uspořádání kurzů mimo Charitu.

Děkujeme.

Za petiční výbor: Daniel Cyvenko, Evžen Krukovský.

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

 

překlad do ukrajinštiny

ПЕТИЦІЯ

щодо ЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПОСАДІ викладача чеської мови для іноземців, організованих Єпархіальною благодійною організацією Пльзень - Вероніка Рожанкова,

згідно зі статтею 18 Хартії основних прав і свобод і Закону № 85/1990 Зб. про право звернення.

Ми, нижчепідписані іноземці, які живуть у Чеській Республіці та відвідують курси, організовані Пльзеньською єпархіальною благодійною організацією та які викладає викладач Вероніка Рожанкова, просимо переглянути рішення про те, що пані Рожанкова більше не веде курси Пльзеньської єпархіальної благодійної організації.

Деякі з нас уже пройшли ці курси під керівництвом Вероніки Рожанкової раніше, дехто 15 років тому, дехто рік тому, а дехто продовжує заняття зараз.У нас є досвід роботи з іншими лекторами та курсами, і результатом є те, що цей лектор справді відданий своїй роботі та намагається нас навчати. І хороший результат дійсно можна побачити, достатньо лише одного відвідування курсу під керівництвом П. Вероніки, щоб зрозуміти суттєву різницю з іншими лекторами.

А також просимо переоцінити компетентність тих, хто приймав це рішення.Єдина людина, з якою ми спілкуємося в Пльзеньській єпархіальній благодійній організації, це Вероніка Рожанкова, і ми не бачимо причин замінити її іншим лектором.

Складається враження, що це рішення було прийнято всупереч інтересам іноземців з якихось особистих міркувань тих, хто приймав це рішення.На нашу думку, Харіта діє таким чином не в інтересах своїх клієнтів, які дуже задоволені лектором.

У випадку, якщо Харіта не виконає наше клопотання, ми розглядаємо єдиний вихід - створення некомерційної асоціації іноземців у місті Пльзень та організацію курсів за межами Харіти.

Дякую

Від Комісії з петицій: Данило Цивенко, Євген Круковський

Представляти петиційний комітет у переговорах з державними органами має право: будь-який член петиційного комітету (пункт 5, літера 1 Закону № 85/1990 Coll.)


Daniel Cyvenko    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Daniel Cyvenko bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...