Senátoři a poslanci: Umožněte Ústavnímu soudu rozhodnout o sesazení prezidenta Zemana z důvodu velezrady

 

1. Signatáři petice apelují na senátory Parlamentu ČR,

aby neprodleně podali ústavní žalobu na prezidenta ČR pana Miloše Zemana z důvodu velezrady dle článku 65 odstavce 2 Ústavy ČR.

Zdůvodnění žaloby

Některé aktivity současného prezidenta ČR vyvolávaly již v minulých letech důvodné podezření, že nadřazuje zájmy cizích mocností zájmům ČR. V posledních týdnech nabyly tyto jeho aktivity na intenzitě. Především je třeba zmínit jeho nátlak na odvolání politiků a úředníků, kteří buď upozornili na bezpečnostní a politická rizika ze strany Ruské Federace a Čínské lidové republiky nebo pouze trvali na dodržení standartních bezpečnostních postupů v rámci zákonů ČR a EU.

Konkrétně se jedná o prezidentem opakovaně požadované odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného a šéfky SÚKL Ireny Storové. Dne 10.3.2021 prohlásil prezident Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy k otázce dodávek vakcíny Sputnik V do České republiky: "Dostávám určité informace a jsem za ně rád, protože jsou pozitivní. Vzhledem k tomu, že mě vždycky zajímaly spíše překážky na cestě, tak bych chtěl říci, že dvěma největšími překážkami jsou ministr zdravotnictví Blatný a také ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv." Na otázku redakce, jak tuto situaci řešit, odpověděl prezident Zeman: "Ano, vidím řešení v odvolání obou dvou."

Je nutno podotknout, že ministr zdravotnictví a SÚKL představují nejvyšší kompetentní instituce státu v procesu případného povolení použití vakcíny Sputnik V v České republice. Právě jejich informace musí být pro prezidenta ČR rozhodující. Jeho zmínka o "určitých pozitivních informacích" tedy znamená, že nadřazuje informace neurčitých pramenů informacím kompetentních českých úřadů. Tímto se zcela bezpochybně dopouští velezrady, protože jeho jednání směřuje proti svrchovanosti ČR.

Dále je nutno uvést, že prezident ČR nemá ze zákona žádné kompetence v oblasti zdravotnictví a nemá kompetenci k odvolání ministrů či vedení SÚKL. Jeho snaha o odvolání jemu nepohodlných osob v těchto funkcích musí být klasifikována jako jednání proti demokratickému řádu ČR, které opět jednoznačně naplňuje skutkovou podstatu velezrady.

Své velezrádné jednání znovu demonstroval prezident Zeman dokonce v přímém přenosu dne 7.4.2021 v rámci jmenování nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Odvolání dosavadního ministra zdravotnictví Jana Blatného bylo zjevně výsledkem nátlaku prezidenta Zemana na premiéra Babiše. Objektivní důvody pro odvolání pana Blatného nebyly sděleny, prezident v rámci jmenování jeho nástupce jasně odhalil jeho skutečný důvod. Na adresu bývalého ministra prohlásil: "… i já jsem se kvůli vakcínám obrátil na izraelského, ruského a čínského prezidenta s žádostí o dodávky vakcín. Ve všech třech případech byla odpověď pozitivní, ale bohužel váš předchůdce a ředitelka SÚKL tento proces blokovali. Je nutné si uvědomit, že každý, kdo tímto způsobem postupuje, škodí České republice a nese spoluodpovědnost za lidi, kteří kvůli nedostatku vakcín a pomalému očkování umírají." Současný prezident ČR se tedy aktivně snaží v zájmu zahraničních firem ze zemí bez demokratických standartů prosadit použití vakcín, o jejichž účinnosti není dostatek ověřených informací. Neváhá pro dosažení tohoto cíle odstranit nepohodlné osoby z příslušných úřadů a politických funkcí. Svým postupem ohrožuje zdraví či dokonce životy osob, které by byly neprověřenými vakcínami očkovány.

I když výše uvedené a jasně doložené jednání prezidenta Zemana v případě povolení použití vakcíny Sputnik V již plně dostačuje k jeho odvolání z úřadu prezidenta ČR, je namístě úvest i další závažné skutečnosti, které jsou v rámci tohoto případu relevantní. Jedná se o opakované pokusy znehodnotit či zesměšnit činnost BIS a jejího vedoucího pana Michala Koudelky, které jsou dostatečně dokumentované v médiích. Tyto pokusy o oslabení velmi důležité bezpečnostní složky státu jsou dalším důkazem, že prezident Zeman opakovaně jedná proti svrchovanosti republiky a jejímu demokratickému řádu.

V této souvislosti je rovněž třeba uvést tlak prezidenta na odvolání ministra zahraničí pana Tomáše Petříčka z důvodu jeho trvání na vyloučení ruské státní společnosti z výběrového řízení na výstavbu nového bloku JE Dukovany vzhledem k bezpečnostním obavám. Ofenzívní prosazování účasti ruské státem řízené firmy Rosatom prezidentem Zemanem v předešlých letech je velmi dobře zdokumentováno. Jeho nátlak proti kritikům účasti Rosatomu znamená nadřazení zájmů cizí mocnosti nad zájmy ČR a směřuje tímto proti svrchovanosti ČR. I v tomto případě byla tedy naplněna skutková podstata velezrady dle článku 65 odstavce 2 Ústavy ČR.

V neposlední řadě je třeba zmínit také systematickou dlouholetou dehonestaci úřadu prezidenta ČR v důsledku vulgárního vyjadřování a chování současného prezidenta Miloše Zemana, které způsobilo pro ČR újmu mezinárodní reputace a v tuzemsku snížení reputace demokratického státního zřízení. Není třeba dodávat, že tento postup je také v zájmu cizích mocností, jejichž cílem je destabilizace demokracie v ČR a její integrace do evropských struktur.

2. Signatáři petice apelují na poslance Parlamentu ČR,

aby svými hlasy neprodleně umožnili projednání výše uvedené ústavní žaloby Ústavním soudem. Vzhledem k tomu, že hlasování poslanecké sněmovny k tomuto bodu je veřejné a jmenovité, má každý člen poslanecké sněmovny možnost veřejně deklarovat svoji podporu pro ochranu zájmů ČR. Výsledek hlasování bude pro veřejnost jistě důležitým podkladem pro rozhodování v rámci nadcházejících parlamentních voleb.

3. Signatáři petice jsou přesvědčeni,

že Ústavní soud na základě výše uvedených faktů rozhodne o odvolání pana Miloše Zemana z funkce prezidenta ČR. To umožní občanům zvolit osobnost, která obnoví důstojnost tohoto důležitého úřadu a mezinárodní důvěryhodnost ČR, poškozené působením dosavadního prezidenta.

 

Další informace k petici

 


Radko Pavlovec    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Radko Pavlovec svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...