Petice za svobodné používání elektronické cigarety

Členům vlády České republiky

My, níže podepsaní žádáme členy vlády České republiky, aby: zajistili, že budou elektronické cigarety (a jejich užívání, dále „vaping“) náležitě klasifikovány jako všeobecné zboží a právně upraveny jako rekreační aktivita namísto pokusů o definici vapingu jako kouření, užívání tabáku nebo léčebné terapie.

Elektronické cigarety jsou výrobky, přinášející kuřákům skutečnou alternativu, která dokáže uspokojit jejich kuřácké návyky bez značných a dobře známých rizik kouření tabákových výrobků. Tyto výrobky, které mohou zachraňovat lidské životy, jsou již sedm let široce dostupné a dosud nikde nebyly zaznamenány závažné škodlivé účinky. Uznávaní mezinárodní odborníci v oblasti minimalizace dopadů užívání návykových látek (harm reduction) je považují za bezpečnější o 99% než kouření. Miliony kuřáků po celém světě přešly částečně nebo zcela od kouření tabákových výrobků k používání elektronických cigaret. (Někteří kuřáci kromě vapingu stále kouří, dochází však alespoň ke snížení intenzity kouření.)
Tyto výrobky jsou vyvinuty, vyrobeny a distribuovány v rámci odvětví elektronických cigaret, a nejsou v žádném spojení s tabákovým průmyslem ani s farmaceutickým průmyslem. Jsme přesvědčeni, že neodpovídající nebo nepřiměřená právní úprava bude znamenat ohrožení veřejnosti několika způsoby:
• odrazováním od jejich užívání, což může způsobit, že tato efektivní a přitažlivá alternativa kouření bude stejně neúčinná jako náhradní nikotinová terapie (např. žvýkačky a náplasti), o které je známo, že v dlouhodobém horizontu selhává v 93% případů,
• povzbuzením neregulovaného černého trhu a
• zamezením možnosti snížení následků pro kuřáky, kteří nezamýšlejí nebo nechtějí přestat kouřit a jsou tak nuceni pokračovat v kouření tabáku, které přináší rizika pasivního kouření lidem v jejich okolí.

Legislativa Evropské komise již v současné době umožňuje dostatečnou právní úpravu těchto výrobků i její prosazení. Subjekty v odvětví elektronických cigaret ve Velké Británii úzce spolupracují s příslušným regulačním orgánem, institutem Trading Standards, aby dosáhly legislativní shody s uvedenými zákonnými předpisy. Institut Trading Standards souhlasí, že se jedná o správný a náležitý právní rámec pro tyto výrobky.

Zabránit neodpovídající a/nebo nepřiměřené právní úpravě je důležité jak pro Evropskou komisi, tak pro členské státy EU. Věříme, že budete usilovat aby tyto výrobky byly klasifikovány náležitě. Není nutné pro tyto nové a inovativní výrobky vytvářet novou legislativu, současná legislativa a předpisy jsou pro jejich právní úpravu dostačující.

Návrhy klasifikovat tyto výrobky jako tabákové výrobky nebo léčiva se nezakládají na skutečnosti, rozumné úvaze ani legislativě. V elektronických cigaretách neprobíhá žádné spalování, není v nich obsažen tabák, nevytváří kouř a nic v nich nehoří, nelze je tedy oprávněně označit jako tabákové výrobky. Stejně tak neexistuje žádný rozumný způsob jak „překroutit“ právní definici léčiva, aby mohla zahrnovat výrobek rekreačního užívání nikotinu, který se jednak za léčivo neprohlašuje, a rovněž nemá žádné léčivé účinky. Elektronické cigarety neléčí závislost na tabáku nebo nikotinu, spíše uživateli poskytují výrazně bezpečnější způsob dalšího užívání nikotinu.

Prodej těchto výrobků v EU v současné době upravují standardy GPSR 2005, CHIP (balení a označení), předpisy pro značku CE a (bezpečnostní) předpis Zásuvky, vidlice apod. z r. 1994, atd. Drtivá většina prodejců elektronických cigaret již má zavedené mechanismy k zajištění toho, aby nebyl možný žádný prodej mladistvým. Předpokládáme, že se to stane běžnou praxí v celém odvětví.

Nikotin není kontrolovaná látka. Naopak, je volně k dispozici po celém území EU. Chtěli bychom připomenout, že postavení zákonného jednání mimo zákon nebo likvidace podobných výrobků záměrně obtížnými a nedosažitelnými podmínkami právní úpravy z důvodu morálních odsudků, dezinformací nebo záměny s nežádoucím jevem je neospravedlnitelné a nemorální.

Vaping (používání elektronické cigarety) je rekreační aktivita, která je alternativou ke kouření a měla by být náležitě právně ošetřena, a tato právní úprava následně patřičně prosazována. Dospělí občané mohou učinit svá vlastní informovaná rozhodnutí o možnostech, které mají k dispozici, tj. kouření, léčebné intervence, např. náhradní nikotinové terapie, nebo rekreační užívání nikotinu používáním elektronických cigaret.


Petice pro členy Evropské komise je zde http://www.petitiononline.com/fr33dom/petition.html


Jiří Mahel    Kontaktujte autora petice