Važená Česká a Tuniská vládo, chceme zelenou pro oba státy!!!/Dear Czech and Tunisian governments, we want the green light for both states!!!

Važená Česká a Tuniská vládo,

my občané z České a Tuniské republiky žádáme o obnovení vztahů pro volný vstup do našich zemí.

Tedy zařazení do zelené zóny.

Oba státy bohužel nejsou ve světě až tak významné a proto bychom měli držet při sobě a pomáhat si.

Češi rádi jezdí do Tuniska utrácí tam za dovolené, nákupy, výlety. Mají tam své přátelé a rodiny, kam se rádi vrací.

Bohužel vlády obou zemí nám obyčejným lidem toto znemožnili. Ničí nás, ale i cestovní ruch pro oba národy. Pokud změna nebude do týdne, nebude možné tuto sezonu již začít. Jelikož se to nestihne!!!

Tunisko se bojí nákazy, ale opravdu zde máme až na jedno město a jednu vesnici minimum nákazy.

Pokud by Česká republika byla tak moc nakažená nemohla by se pohybovat po Evropě. Nebo německý či francouzský klient, který navštíví Českou republiku nebude moc poté do Tuniska? Nebo tento klient může stále do Tuniska, i když byl v České republice?

Politici proberte se, nebo obě země budeme mít podstatné ztráty.

Pokud to není politické rozhodnutí, tak to dokažte a udělte obě strany zelenou zónu!!!

MY CHCEME ZELENOU ZÓNU!!!

 

Cher gouvernement de la République tchéque et de la République tunisienne, on vous demande de rétablissement des rélations entre ces deux pays et aussi de la reprise de la circulation des habitants entre ces deux pays.

On vous demande de mettre la République tchéque et la République tunisienne „verte“ en réciprocité.

Malhéuresement parmi tous les pays du monde nous sommes des pays pas trop importants donc on doit se soutenir.

Les Tchéques aiment beaucoup la Tunisie, ils aiment y passer des vacances, dépenser de l'argent, découvrir le paysage en excursions. Il y a des amitiés et des mariages entre ces deux nationalités, beaucoup de clients sont des revenants depuis longtemps.

Malheuresement les gouvernements de ces deux on rendu cela impossible. On casse des rélations personnelles mais aussi le tourisme.

Si on ne change pas la situation cette semaine, il n´y aura pas de tout une saison touristique parcequ´il sera trop tard pour la reprise de tourisme.

La Tunisie a peur de l'augmentation de l´infection mais croyez nous qu´il n y a pas un grand problème général en Tchéquie sauf dans une seule ville où la situation de l'infection de Covid-19 est déjà sous contrôle.

Si la situation de l´infection est grave en République tchéque, les Tchéques ne peuvaient pas voyager en Europe. Ou bien les Allemands ou les Francais qui viennent en Tchéquie ne peuvent pas voyager en Tunisie après? Ou bien ce client peut entrer après en Tunisie même s´il a visité avant notre pays?

Les politiciens de nos pays réveillez-vous, sinon ces deux pays subiront des pertes importantes.

Si ce n’est qu´ une décision politique, alors prouver le et donner „vert“ en réciprocité!!!

ON VEUT ETRE VERT!!!

 

 

 

 Dear Czech and Tunisian Government, inhabitants of the Czech and Tunisian Republics ask to restore relations for free entry into our countries - inclusion in the green zone. Unfortunately, we are not so important in the world, so we should stick together and help each other. Czech people like to go to Tunisia to spend money there on holidays, shopping and trips. They have their friends and families there, where they would like to return. Unfortunately, the governments of both countries have made this impossible for us - ordinary people. It destroys us, but it also destroys tourism for both nations. If the change is not for a week, it will not be possible to start this season, because it won't begin on time! Tunisia is afraid of infection, but we really have a minimum of infection here except for one town and one village. If the Czech Republic were so infected, inhabitants would not be able to move around Europe. Or a german or french clients who visit the Czech Republic will not be able to go to Tunisia then? Or these clients can still go to Tunisia even if they were in the Czech Republic? Politicians, wake up, or both countries will have big losses. If it is not a political decision, then prove it and give both sides a green zone !!! WE WANT A GREEN ZONE !!!

 
 

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Dana S, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...