V porodnici se rodí naše budoucnost!

O tom, ze porodnictví patří k základním oborům zdravotní péče, nemůže byt pochyb. Do porodnice
ve Stodu, s působností 60 let, míří každoročně několik stovek budoucích maminek.
Vysoká erudice, zkušenost celého týmu, vstřícní profesionálové s empatií a vřelým přístupem… to jsou lidé, za kterými se maminky do Stodské porodnice sjíždějí ze široka-daleka. Několik posledních
měsíců se však proslýchá, že má být tato porodnice zrušena, i když oficiálně zatím tento verdikt vyřčen nebyl. Ale na každém šprochu… Na webových stránkách této nemocnice se píše o uzavření porodnice z technických důvodů. Je tomu však skutečně tak?
My níže podepsaní nesouhlasíme s uzavřením porodnické oddělení ve Stodské nemocnici.
Zachovejte prosím pacientkám a nastávajícím maminkám dostupnou péči v tomto regionu.
Zrušení tohoto významného oddělení nemocnice, vyhlášeného nejenom v Plzeňském kraji, bude mít negativní dopad na pacientky a dostupnou zdravotnickou péči v našem regionu. Zcela jistě dojde ke ztrátě individuálního přístupu k rodičkám. Pro většinu nastávajících maminek se toto omezení stane problematické, stejně tak pro rodinné příslušníky. Snad nikdo nemůže souhlasit s tím, aby budoucí maminky v těžké chvíli objížděly nemocnice v Plzeňském kraji.
Navíc se zrušení tohoto oddělení muže stát prvním krokem k destabilizaci nemocnice.
Naslouchejte hlasům několika generací spokojených pacientek, rodiček a občanů tohoto kraje.

Dle čl. 18 Listiny práv a svobod a zákona č. 85/1990 sb. o právu petičním. 


Andrea Chvátalová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Andrea Chvátalová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...