Uzavření škol i pro MATURANTY

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

„Uzavření škol i pro MATURANTY“

My, níže podepsaní občané nesouhlasíme s otevřením škol pouze pro maturanty. Prostřednictvím této petice žádáme pana ministra školství Ing. Roberta Plagu, PhD. a ostatní kompetentní osoby, aby s maturanty bylo nakládáno jako se zbytkem studentů ročníků středních škol a gymnázií. Žádáme vás z následujících důvodů:

Během včerejšího dne (13. 4. 2020) se na internetu objevila zpráva, ve které se vyjadřují epidemiologové k návratu do škol. Návrat do škol v normálním režimu nedoporučují, nicméně připustili možnost, že by mohly být školy zpřístupněny ročníkům, které mají být zakončeny postupovou nebo závěrečnou zkouškou. Nerozumíme tomu, proč jsme najednou my maturanti oddělování od zbytku ročníků. Byl vydán zákon, který problematiku maturit řeší, a tak bychom se ním měli řídit. Domníváme se, že je naprosto nesmyslné toto řešení nějak překopávat, když už je hotové. Předchozí zákon by tak postrádal smysl. S námi - maturanty by mělo být nakládáno jako se zbytkem studentů ročníků středních škol a gymnázií. Chápeme, že prioritou je sice maturovat v normálním režimu, ale nacházíme se v naprosto výjímečné situaci a zdraví žáků a učitelů je před maturitou přednější. Neustálá nejistota a změny jsou pro nás maturanty zdrcující.

Nehledně na další aspekty:

- Konzultace před maturitou stylem 1 učitel - 1 žák je zcela nedostatečná. Učitel nemá šanci stihnout se dostatečně věnovat všem žákům.

- Během maturit by se sešel v uzavřených třídách velký počet lidí a dodržet rozestup 2 metry by zkrátka nebylo možné. Zdravotnická rouška má navíc v průměru účinost pouze 15 minut. Tím pádem by přislo do kontaktu mnoho žáků mezi sebou a navíc také s učiteli . Ti jsou mnohdy staršího věku - riziková skupina, kterou musíme chránit. Stačil by jediný nakažený.

- Roušky jsou omezující samy o sobě. Teď si k tomu přičtěte ještě teplé počasí a stres, který žáci během maturity prožívají - to není bezpečné řešení. 8 hodin v horku a stresu v roušce.

- Mnoho rodičů se obává nákazy, a tak by svoje děti do školy ani nepustili. V mnoha případech jistě oprávněně. Pokud je někdo z rodiny nemocný, tak je pro něj koronavirus obrovským rizikem a je to zcela pochopitelné.

 

Z výše uvedených důvodů žádáme, aby s maturanty bylo nakládáno jako se zbytkem studentů ročníků středních škol a gymnázií.

 

Reálná podoba petice:

https://earc.cz/petice/?fbclid=IwAR3Vu0Gmi_HgU_LBWv7fQs64aFl4vE2t00g8ZuLVh1U68CStPQlQ_L4xZ78

 

 

 


Jiří Dofek, Tomáš Jurčík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jiří Dofek, Tomáš Jurčík bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...