Uzavření škol do konce školního roku

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Za uzavření škol v školním roce 2019/2020

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a ostatní kompetentní osoby o uzavření škol do konce školního roku.

Jak jistě víte, školy v ČR navštěvuje přes jeden milion žáků. Tito žáci se každé ráno a odpoledne přepravují z domovů do školy a velká část k tomu využívá MHD. Z důvodu velkého zaplnění autobusů v inkriminované časy je mezi lidmi v nich velmi malý rozestup a šíření nebezpečného viru je tak velmi snadné. Navíc MHD často využívají k přepravě i senioři, tedy skupina obyvatel, pro kterou je tento vir obzvláště nebezpečný.

 

Další problém nastává ve školách, kam se sjedou žáci z celého okolí a v případě, že bude jen jeden z nich tímto virem nakažen, může se stát z celé školy jakési epicentrum viru, žáci si koronavir můžou "odnést" i domů a rázem se jedná o mnohem větší pásmo nakažených. 

 

Nesmíme zapomínat ani na pedagogy, pro ty by bylo velmi obtížné připravit školu k opětovnému otevření a co se týče výuky, ta se stejně během jednoho měsíce nezvládne "dohnat."

 

Navrhujeme aby bylo ve studiu pokračováno stejným způsobem, jako nyní. Tedy distanční výukou, většina z učitelů už je s možnostmi výuky seznámena a v případě, že by věděla o tom, že se školy opět otevřou až v září, mohla by se na výuku i lépe připravit a udělat si jakýsi plán učiva pro nadcházející měsíce distančního vzdělávání.

 

A otázka roušek? Jedna věc je nařízení a druhá jeho uskutečnění. Bylo by nepochopitelné chtít po učitelích, aby nosili roušku, po osmi hodinách vyučování by bylo jejich tělo absolutně vysílené a bez kyslíku a stejně by je studenti v zadních řadách neslyšeli a nebo by jim nebylo rozumět. Stejným způsobem by to probíhalo i u dětí a byly by s tím zkrátka samé problémy. 

 

Z výše uvedených důvodů žádáme o projednání návrhu věnujícímu se uzavření škol do konce školního roku 2019/2020.

Doplnění petice (08.04.2020 12:20), autorem je Alena B:

 V mateřských školách je v běžné třídě 24 dětí  ve věku od 2 do 6 let. Je nemožné zajistit , aby si tyto děti hrály bezkontaktně a dodržovaly od sebe vzdálenost alespoň jednoho metru.  Jak budou tyto děti užívat roušky, když 3x denně mají stravu, kterou společně jí u stolu dohromady? Navíc prostorové podmínky většiny škol neumožňují , aby při odpoledním odpočinku dětí byla od sebe lehátka vzdálena alespoň jeden metr. Při přivádění dětí do mateřské školy se v šatnách schází větší počet rodičů, prarodičů, dětí.  V případě, že by děti nemusely mít roušky (i kdyby musely, tak by to většina z nich celou dobu nevydržela), jak zajistit bezpečnost zaměstnanců ,kteří jsou již vyššího věku se zdravotními problémy ( diabetes, vysoký krevní tlak, astma...)? 

 

Děkujeme. 


Matěj Paur, Karel Karlík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Matěj Paur, Karel Karlík bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...