Petice proti plné registraci Ústředí muslimských obcí

V září 2014 uplyne 10 let od zaregistrování náboženské organizace Ústředí muslimských obcí (dále ÚMO) Ministerstvem kultury ČR (dále MK ČR). Podle odst. 1a §11 zákona č. 3/2002 Sb. (dále zákona o církvích), má církev či náboženská společnost možnost zažádat po 10 letech od registrace o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv, pokud splní další podmínky, uložené tímto zákonem.

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme MK ČR, aby, v případě obdržení příslušné žádosti, nepřiznalo oprávnění k výkonu zvláštních práv náboženské organizaci ÚMO, a to z těchto důvodů:

1. Dle informací, sdělených pracovnicí MK ČR, ÚMO každoročně nezveřejňovalo výroční zprávu o činnosti, čímž nesplnilo podmínku, uloženou odst. 1b §11 zákona o církvích.

2. Dle údajů ze sčítání lidu, domů a bytů 2011, zveřejněných Českým statistickým úřadem, se k ÚMO přihlásilo 1442 občanů ČR. Je proto velice pravděpodobné, že ÚMO v září 2014 nedosáhne na počet členů, nutný k přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv, podle odst. 4a §11 zákona o církvích.

3. Máme odůvodněnou obavu, že ÚMO vyvíjí činnost, která není v souladu s právním řádem ČR, konkrétně s odst. 2 §2 a s §5 zákona o církvích. Tato činnost byla několikrát zaznamenána v pražské a brněnské mešitě, například v kázání bývalého předsedy ÚMO Hassana Alrawiho bylo schvalováno užití násilí za účelem donucení dětí k modlitbě, v kázání pana Lukáše Větrovce (2011) byly vyjádřeny jasné projevy antisemitismu, v pražské mešitě vystoupil kontroverzní londýnský imám Haitham al-Haddad, který přijel pomoci s ustavením paralelního islámského právního systému pro českou muslimskou komunitu. Dále existují svědectví několika českých exmuslimek a exmuslimů, kteří potvrzují, že výše uvedené projevy nejsou v pražské a brněnské mešitě výjimkou. Jelikož se ve výše uvedených příkladech jedná o přední představitele ÚMO, sdílíme vážnou obavu, že v českých mešitách, které spadají pod záštitu ÚMO, dochází opakovaně k porušování právního řádu ČR a dochází k činnosti, která představuje bezpečnostní a společenské riziko pro naši zemi.

Obracíme se touto peticí na MK ČR a žádáme, aby bylo pečlivě přezkoumáno, zda ÚMO splňuje podmínky pro přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv dle §11 zákona o církvích, a aby bylo v souladu s tímto zákonem rozhodnuto. Zároveň žádáme, aby v této věci nebyla udělena žádná výjimka, a aby MK ČR důrazně lpělo na splnění všech podmínek, nutných k přiznání příslušného oprávnění.

 

6.3.2014

Jindřich Chmelař
Jakub Šimonovský
Marek Janovský