Umožnění odkladů daní a další formu podpory umělcům a lidem v ostatních rolích kulturního života

Vážená vládo ČR

V dnešní tíživé době, v tlaku a v každodenní snaze udělat tu správnou věc pro lid, by neměli zůstat zapomenuti ti, kteří jsou nám všem v dobách normálních podporou i zrcadlem, zdrojem zábavy a emocí, poučení a uvolnění - umělci a lidé v umění pracující.

Ti, kteří teď museli zrušit svá představení a koncerty a zůstali ve velkém vakuu, většinou bez prostředků - málokdo si v umění v ČR může v dnešní době skutečně vydělat, vyjma té malé skupiny, kterou vídá populace v TV. A kromě toho umělci obecně nejsou proslaveni schopností ušetřit, což ale k věci patří a i pro to, že mohou být tím, čím jiní ne, je milujeme.

Kultura byla, je a bude potřebná a dnes zůstaly tisíce hudebníků, herců, ale i kulisáků, zvukařů a dalších podpůrných povolání v děsivé situaci bez prostředků a prospektu. Oni moc nemůžou dělat z domova.

Tímto prosím o zohlednění jejich situace a definici nějaké formy podpory, která nám všem umožní, až se situace zklidní a země uzdraví, nenajít trudné spáleniště tam, kde dříve byla kvetoucí zahrada bohaté kulturnosti naší země.

 

Apelujeme tímto na Vás, kteří teď pracujete na zajištění chodu naší země, abyste vzali ve svých naplněných programech v potaz i to nehmatatelné a múzické, to co nás posouvá a oblažuje v dobách míru. 

Díky za chvíle věnované tomuto sdělení.

 

Jakub Hála

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jakub Hála, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...