Udělení ředitelského volna Vánoc

  Žádám o udělení ředitelského volna před Vánoci. Uvedu důvody:

24.prosince bude ve čtvrtek, což znamená,že od pondělí do úterý musíme chodit na praktické vyučování a dostavit se v určitý čas na tyto hodiny, zároveň ale musíme plnit zadané úkoly ze samostatných prací (což jsou vlastně také hodiny a jejich nesplnění se počítá jako absence.) a být přítomni na online hodinách každý den.

   Né každý má tu možnost,takže z větší části spousta studentů bude stejně dokládat omluvenky o nepřítomostni na praktické výuce (zároveň ale i na online výuce, protože potřebujeme nějaký čas na přesun) např: z důvodu špatných vlakových, či autobusových spojů a když to tedy řeknu "lidsky" chtěli bychom si užít Vánoce spolu s rodinou,když je doba jaká je, a aspoň v jeden čas nemyslet na strasti běžného života studenta, což tedy je podle chovaní a jednání ředitele a vlády "student by tedy všechen volný čas měl věnovat z největší části škole". 

   Proto vás velmi žádám o nezrušení dalšího ředitelského volna. My naprosto respektujeme současnou situaci, ale myslíme si,že bychom k sobě mohli být všichni více lidští a pochopit také situaci žáků studujících na této či jiné škole, protože "fungovat" od osmi do šesti (např)2 dny před Vanoci je opravdu podpásovka a mentální pohoda mezi studenty dosti klesá. Opravdu se jedná pouze o dva dny které od školy chceme, tak si myslíme že by se to nemuselo tolik hrotit. děkujeme.


studenti keramka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji studenti keramka, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...