Změna názvu ulice tř. Těreškovové v Karviné

banner9.png

Vážení spoluobčané města Karviné,
ve světle událostí posledních měsíců a dnů stále přemýšlím nad tím, proč má být významná část našeho města nadále pojmenována po stále žijící osobě, která svými současnými činy odporuje morálním hodnotám, které uznávám a kterými se snažím ve svém životě vést.

 

Valentina Těreškovová, první žena ve vesmíru. Jistě si zaslouží za tento hrdinský čin obdiv, ale …

 

Valentina Těreškovová, nyní poslankyně Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace za stranu Jednotné Rusko a předsedkyně komise pro otázky poslanecké etiky. Stále aktivně podporuje ruskou agresivní válku na Ukrajině, ve které již byly zmařeny tisíce lidských životů. Osobně navrhla a prosadila zákon, který udrží u moci ruského prezidenta Putina po neomezenou dobu.

 

Mám za to, že se tímto svým jednáním a chováním tato osoba zpronevěřuje zásadám a hodnotám, které v našem městě uznáváme. Je přece neobhajitelné, aby jeden výlet raketou zastínil stovky jiných raket přinášejících smrt.

 

Nechci, aby naše město bylo kompromitováno a jakýmkoliv způsobem spojováno s vražedným Putinovým režimem. Proto Vás žádám o podporu petice požadující změnu názvu tř. Těreškovové v Karviné.

 

Uvědomuji si, že změna názvu ulice s sebou přináší jisté administrativní zatížení, ale třída je ulice, na kterou má být město pyšné.

 

Pokud jste z Karviné a chcete podepsat i písemnou petici (ta jediná je dle zákona možná), napište prosím tuto informaci do infa a nechte na sebe i emailový kontakt (budu Vás informovat o časech a umístění petičního stánku).
Návrh nového názvu ulice není předmětem této petice a jde jen o anketu.

 

 

 

 

 


Kostas Michailidis    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Kostas Michailidis bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...