PETICE SVOBODU HOSPODÁM! Petice za změnu "Protikuřáckého zákona"

„My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádáme o opětovné projednání a změnu tzv. „Protikuřáckého zákona č. 65/7017 Sb. Po několikaleté zkušenosti se současným stavem a platnosti tohoto zákona jsme přesvědčeni, že tzv. Protikuřácký zákon" odebral provozovatelům, zaměstnancům a návštěvníkům restaurací, hospod a pivnic nejen jejich práva, ale i možnost svobodně rozhodovat o své provozovně, o své osobě a činech. Žádáme svobodu volby podnikatelům, nebo návrat legislativního stavu před 31.5.2017.

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.

Za petiční výbor:
Jiří Míka, nar. 16.4.1964, Třída Míru 1540, 266 01 Beroun, tel 776 555 291
Jana Bálková, nar. 5.11.1952, Třída Míru 1540, 266 01 Beroun, tel 776 55 291

Podpisový arch k petici: Kompletní text petice je umístěn na první straně petičních složek, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním uvádíme, že podpisový arch se týká petice za změnu „Protikuřáckého zákona“ č. 65/2017 Sb. Petice zasílejte na adresu: Míka Jiří, Třída Míru 1540, Beroun 266 01. Petice zasílejte řádně vyplněné – jméno a příjmení, bydliště (město, ulice číslo) a podpis.

Tisk oboustranně prosím a předejte na adresu pana Míky, možno zasílat i poštou – není nutné zasílat doporučeně.

Tiskopisy jsou ke staženi na webu www.svoboduhospodam.cz.

svoboduhospodam.jpg


Jiří Míka, nar. 16.4.1964, Třída Míru 1540, 266 01 Beroun, tel 776 555 291    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jiří Míka, nar. 16.4.1964, Třída Míru 1540, 266 01 Beroun, tel 776 555 291 svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...