Studenti UK proti blokádě rektorátu

My, níže podepsaní, se distancujeme od činností spolku Univerzity za klima, především od blokády rektorátu Univerzity Karlovy. Tuto blokádu považujeme za neodůvodněnou a neslučitelnou s normami chování na akademické půdě. Domníváme se, že nedůstojné, neslušné a hrubé chování některých členů Univerzit za klima vážně poškozuje dobré jméno Univerzity Karlovy v očích jak laické, tak i odborné veřejnosti. Proto organizaci Univerzity za klima žádáme, aby v zájmu dobrého jména a nerušeného chodu Univerzity Karlovy ukončila blokádu a celou věc začala řešit konstruktivně, nekonfliktně a demokraticky. Dále žádáme, aby se stávkující směrem k osobě rektora Tomáše Zimy chovali uctivě a udrželi svoje výpady ve společensky přijatelných mezích. 

Rovněž se chceme distancovat od marxistických, komunistických a jiných extrémně levicových názorů, které byly v posledních dnech na půdě Univerzity Karlovy, zvláště pak na půdě Filozofické fakulty UK, projevovány a šířeny. Řadě studentům a vyučujícím, jejichž příbuzní a známí patří mezi oběti komunistického režimu, mohou být krajně levicové aktivity na akademické půdě, zvláště pak na výročí 17. listopadu, velmi nepříjemné. 

Vyzýváme k debatě uvnitř akademické obce, nikoliv k debatě směrem ven, zároveň doufáme v debatu slušnou a věcnou. K publikování této petice a jejímu podepsání se cítíme zavázáni slibem, který jsme složili při přijetí do akademického stavu.

Je-li váš názor na danou problematiku stejný, budeme rádi, pokud podepsáním této petice vyjádříte svůj souhlas. Žádáme o podpis pouze ty, kteří studovali či studují na Karlově univerzitě.


Jan Došek, Patrik Novotný, Václav Kubíček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Došek, Patrik Novotný, Václav Kubíček svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...