Strom, který hledá místo.

Požadujeme změnu v systému parkování spočívající v omezení parkování NErezidentů a požadujeme zlepšení vymahatelnosti systému kontrol, aby se  uvolnil prostor pro výsadbu stromů v silnicích. Aktuálně smí v rezidentní zóně v Praze 1 legálně parkovat mj. (1) po omezenou dobu všichni návštěvníci, (2) abonenti (firmy) bez provozovny, např. fiktivní sídla firem, (3) abonenti s přenositelným parkovacím oprávněním, u kterých lze snadno měnit registrační značku, např. hoteloví hosté či klienti firem, které prodávají parkování online, čímž na systému parazitují. Vzhledem k těmto legálně vydaným oprávněním a z důvodu neefektivního systém kontrol nemají rezidenti místo k zaparkování. Požadujeme, aby parkovací místa v centru Prahy primárně sloužila k parkování rezidentů a došlo tak k obnově původního smyslu parkovacích zón. To by mělo za následek i znatelné snížení dopravního zatížení našich ulic, neboť když nemá nerezident kde zaparkovat, nepojede do centra autem. Následkem uplatnění návrhu by došlo k významnému uvolnění modrých (rezidentních) zón, přičemž část míst požadujeme zrušit ve prospěch výsadby stromů. Kdyby se takto zrušilo jen každé osmé parkovací místo a nahradilo stromem, vysázelo by se 1000 stromů v ulicích Prahy 1. Přitom parkovacích míst ke zrušení by mohlo být více při současném zajištění vysokého komfortu parkování rezidentů. S tímto návrhem ale musí souhlasit také Magistrát hl. m. Prahy, který pravidla parkování stanovuje. Z toho důvodu iniciujeme petici občanů Prahy 1 (podepsat ji ale mohou všichni Pražané), kterou následně předložíme Zastupitelstvu hl. m. Prahy za účelem prosazení uvedených změn v parkování. Vaše TOP 09 Praha 1.


Tomáš Macháček, TOP 09 Praha 1    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tomáš Macháček, TOP 09 Praha 1 svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...