Petice za dostavbu a rekonstrukci ZUŠ Střezina v Hradci Králové

IMG_20190426_1318491.jpg


My, níže podepsaní rodiče, studenti a příznivci ZUŠ Střezina v Hradci Králové vyzýváme Statutární město Hradec Králové k rychlému dokončení kompletní přestavby bývalé ZŠ Jih pro potřeby ZUŠ.

Po dlouhých letech se konečně škola dočkala rekonstrukce, která byla zahájena v lednu 2018. Projekt počítal s úpravou budov bývalé základní školy Jih pro potřeby školy umělecké. Dřívější třídy, školní jídelna a kabinety měly být přebudovány na zkušebny, důstojné zázemí pro studenty, rodiče i učitele a zejména měly být na místo tělocvičen vybudovány koncertní sály.

Práce však byly zastaveny v červenci 2018 a od té doby je budoucnost stavby nejasná. Tato největší již rozpracovaná stavba v Hradci Králové se nyní nedostala ani mezi priority v programovém prohlášení koalice HK. Škola je nucena pracovat neustále v provizoriu. Výuka je dlouhodobě limitována nedostatkem odhlučněných zkušeben, pro prezentaci výsledků chybí především koncertní sály. Vystupování našich dětí v prostorách vydýchané školní třídy s kapacitou 70 diváků považujeme za naprosto nedůstojné. Chátrající stav areálu není ekonomické neustále opravovat, zatéká do střech, bortí se vnitřní kanalizace, vodovodní a elektrické rozvody.

ZUŠ Střezina je největší školou svého typu v České republice a dosahuje ve všech oborech vynikajících výsledků. „PROSTOR PRO RADOST“, jak zní motto školy, však zatím bohužel nemá odpovídající podmínky pro výuku našich dětí.

Žádáme, aby zastupitelstvo Statutárního města Hradec Králové přijalo závazné kroky, směřující k dokončení rekonstrukce budov ZUŠ Střezina v areálu bývalé ZŠ Jih, a to v původním schváleném rozsahu a nejkratším možném čase.

 

Petiční výbor ve složení:

Ing. Stanislav Klik, Ph.D., Na Brně 1950/35, Hradec Králové, 500 09
Ing. Tomáš Krečmer, Sendražice 11, Smiřice, 503 03
Marek Gilar, Běleč nad Orlicí 134, Běleč nad Orlicí, 503 46

Kontaktní emailová adresa: petice.strezina@gmail.com

Zastupovat petiční výbor při jednání jsou oprávněni všichni členové petičního výboru, a to i jednotlivě.

 

Pozn.: připojením svého podpisu pod tuto petici rovněž souhlasím s tím, aby Petiční výbor zpracovával a uchovával po dobu nezbytně nutnou mé osobní údaje pouze za účelem prosazování a projednávání výše uvedené petice. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů udělený v souladu s platnou legislativou České republiky a směrnicí GDPR je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.


Petiční výbor za dostavbu a rekonstrukci ZUŠ Střezina v Hradci Králové    Kontaktujte autora petice