PETICE PROTI STAVBĚ DEVULKANIZAČNÍ LINKY FIRMY SAAR GUMMI V MALÝCH SVATOŇOVICÍCH (AREÁL IDA)

Určena pro: Stavební odbor Rtyně v Podkrkonoší, firmu Saar Gummi Czech a obec Malé Svatoňovice

Vyjadřujeme názor, že firma Saar Gummi Czech s. r. o., jejíž předmětem pracovní činnosti je tepelné zpracování pryže, nepatří na úpatí Jestřebích hor, potažmo na úpatí CHKO Broumovsko a do rodiště Karla Čapka.

My, níže podepsaní občané z Malých Svatoňovic a okolí, žádáme:

Stavební odbor Městského úřadu Rtyně v Podkrkonoší, aby vydal zamítavé stanovisko pro stavbu devulkanizační linky firmy Saar Gummi Czech s. r. o. v areálu IDA na rozmezí obcí Malé Svatoňovice a Rtyně v Podkrkonoší.

Investora, firmu Saar Gummi, žádáme, aby od předmětného projektu ustoupila.

Vedení obce Malých Svatoňovic, aby zahájilo kroky, které povedou k zastavení stavby (především jako účastník řízení - hájení zájmů občanů a diskuze s investorem).

Odůvodnění: Tento projekt by znamenal zakotvení firmy Saar Gummi v areálu IDA s možností další expanze, kdy i současná jedna linka by přinesla zvýšení emisí škodlivých látek do ovzduší, zápachu a hluku. V případě expanze firmy Saar Gummi by se samozřejmě zvyšovalo množství těchto látek (o expanzi hovoří firma otevřeně již dnes). Mj. v areálu IDA by se jednalo o první nepřetržitý provoz od pondělí do pátku. Více na Facebooku - NECHCEME SAAR GUMMI V MALÝCH SVATOŇOVICÍCH.


Pavel Kejzlar    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Pavel Kejzlar bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Zplnomocňuji Pavel Kejzlar, aby předal/a informace, které uvedu v tomto formuláři, následujícím stranám:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...