STOP Dalšímu zdražování vody - VODA JE ŽIVOT

Je potřeba mít vodu, energii, teplo a plyn v rukou státu a tato odvětví mají být spravována jako veřejná služba a ne jako kšeft k dolování zisků překupníků. Souhlasíte? Pak se přidejte.

Vážení zástupci Parlamentu ČR, mi níže podepsaní občané České republiky vás tímto žádáme: Zjistěte vyšetření protiprávního působení cizích korporací u naší vody, potrestání osob za to odpovědných a zajistěte zacyklení peněz občanů, které platí za vodu ve vodárenském odvětví. 

 

Požadujeme po zákonodárcích jednání v zájmu občanů, měst a státu, úpravu Ústavy ČR a zákonů souvisejících s vodou, aby bylo zajištěno:  

  1. Vytvoření dlouhodobé  státní vodárenské koncepce k zajištění zdrojů  vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, k zabezpečení samofinancováni celého odvětví.
  2. Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v reakci na snahy o její komercializaci a toto právo občanům garantovat v Ústavě České republiky.
  3. Zachování zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody. 
  4. Zapracování zásady, že služby zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou prováděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva nadřazena nad zájmy soukromých subjektů.
  5. Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností působících v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných, tzn. neziskových společností.
  6. Garantování, že provozování vodovodů a kanalizací má podobu a charakter veřejné služby.
  7. Začlenění zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody, infrastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy do právních norem.
  8. Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu a terorismu, za spolupráce bezpečnostních složek státu.
  9. Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy a jejich vodárnami, a to bez výjimek (obchodní tajemství ve veřejné službě je neakceptovatelné).
  10. Zapojení institucí, v jejichž působnosti je ochrana státu a jeho zájmů, např. zpravodajské služby, do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů a přijetí opatření vedoucích k nápravě často protiprávního stavu hospodaření s vodou  a řízení vodáren.

VODA JE ŽIVOT a náš život ani život našich dětí, do rukou koncernů ani překupníků rozhodně nepatří.

Petici prosím vyplňte i na webu Nadačního fondu www.pravdaovode.cz/petice

Znění petice vám díky tomu přijde i na e-mail a tak ji můžete šířit přes e-mail, FB, vytisknou a získat podpisy od známých či lidí, kteří nemají internet.

Děláte to dobře, informovanost v Senátu roste. Vydržte, informujte dál a sežeňte 100.000 podpisů. Pak nápravu již nikdo nezastaví.

Pokud něco nefunguje, kontaktujte prosím správce stránky Petice24.com

GDPR: Podpisem této petice udělujete Nadačnímu fondu PRAVDA O VODĚ, IČO: 069  25 316, se sídlem Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov, vedeném v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. N 1293, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa.

Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním. Budou předány v petici označeným institucím a úřadům, a mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu a smyslu petice, nejvýše na dobu 10 let.

Petent jej může kdykoli písemně odvolat a má právo na opravu údajů a další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.

Petici prosím vyplňte i na webu Nadačního fondu www.pravdaovode.cz/petice 

Znění petice vám díky tomu přijde i na e-mail a tak ji můžete šířit přes e-mail, FB, vytisknou a získat podpisy od známých či lidí, kteří nemají internet.


MUDr. Michal Chromec a Ing. Radek Novotný (Nadační fond PRAVDA O VODĚ)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji MUDr. Michal Chromec a Ing. Radek Novotný (Nadační fond PRAVDA O VODĚ) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )