STOP Dalšímu zdražování vody - VODA JE ŽIVOT

Je potřeba mít vodu, energii, teplo a plyn v rukou státu a tato odvětví mají být spravována jako veřejná služba a ne jako kšeft k dolování zisků překupníků. Souhlasíte? Pak se přidejte.

Vážení zástupci Parlamentu ČR, mi níže podepsaní občané České republiky vás tímto žádáme: Zjistěte vyšetření protiprávního působení cizích korporací u naší vody, potrestání osob za to odpovědných a zajistěte zacyklení peněz občanů, které platí za vodu ve vodárenském odvětví. 

 

Požadujeme po zákonodárcích jednání v zájmu občanů, měst a státu, úpravu Ústavy ČR a zákonů souvisejících s vodou, aby bylo zajištěno:  

  1. Vytvoření dlouhodobé  státní vodárenské koncepce k zajištění zdrojů  vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, k zabezpečení samofinancováni celého odvětví.
  2. Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v reakci na snahy o její komercializaci a toto právo občanům garantovat v Ústavě České republiky.
  3. Zachování zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody. 
  4. Zapracování zásady, že služby zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou prováděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva nadřazena nad zájmy soukromých subjektů.
  5. Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností působících v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných, tzn. neziskových společností.
  6. Garantování, že provozování vodovodů a kanalizací má podobu a charakter veřejné služby.
  7. Začlenění zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody, infrastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy do právních norem.
  8. Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu a terorismu, za spolupráce bezpečnostních složek státu.
  9. Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy a jejich vodárnami, a to bez výjimek (obchodní tajemství ve veřejné službě je neakceptovatelné).
  10. Zapojení institucí, v jejichž působnosti je ochrana státu a jeho zájmů, např. zpravodajské služby, do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů a přijetí opatření vedoucích k nápravě často protiprávního stavu hospodaření s vodou  a řízení vodáren.

VODA JE ŽIVOT a náš život ani život našich dětí, do rukou koncernů ani překupníků rozhodně nepatří.

Petici prosím vyplňte i na webu Nadačního fondu www.pravdaovode.cz/petice

Znění petice vám díky tomu přijde i na e-mail a tak ji můžete šířit přes e-mail, FB, vytisknou a získat podpisy od známých či lidí, kteří nemají internet.

Děláte to dobře, informovanost v Senátu roste. Vydržte, informujte dál a sežeňte 100.000 podpisů. Pak nápravu již nikdo nezastaví.

Pokud něco nefunguje, kontaktujte prosím správce stránky Petice24.com

GDPR: Podpisem této petice udělujete Nadačnímu fondu PRAVDA O VODĚ, IČO: 069  25 316, se sídlem Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov, vedeném v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. N 1293, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa.

Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním. Budou předány v petici označeným institucím a úřadům, a mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu a smyslu petice, nejvýše na dobu 10 let.

Petent jej může kdykoli písemně odvolat a má právo na opravu údajů a další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.

Petici prosím vyplňte i na webu Nadačního fondu www.pravdaovode.cz/petice 

Znění petice vám díky tomu přijde i na e-mail a tak ji můžete šířit přes e-mail, FB, vytisknou a získat podpisy od známých či lidí, kteří nemají internet.


MUDr. Michal Chromec a Ing. Radek Novotný (Nadační fond PRAVDA O VODĚ)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji MUDr. Michal Chromec a Ing. Radek Novotný (Nadační fond PRAVDA O VODĚ) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...