STOP ZÁLOHOVÁNÍ PET LAHVÍ!

logo(1).png

Proč říkáme jasné NE plánovanému zálohování PET lahví? 

PET lahve jsou ekonomicky nejvýhodnější komoditou, která se momentálně nachází ve vytříděném plastu z obcí a měst. Díky této komoditě jsou náklady na dotřídění ostatního plastu na rozumné výši. Pokud se však díky zálohování PET lahví tato komodita z odpadového hospodářství obcí a měst odkloní, bude to znamenat výrazné navýšení nákladů na dotřídění zbytkového plastu, které budou přeneseny na obce, města a potažmo i na občany.

Více jsme se o daném tématu rozpovídali již v roce 2018 v tomto videu:

dopetice2.png

www.nezalohuj.cz


NAŠE ODPADKY z. s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji NAŠE ODPADKY z. s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...