STOP zabíjení zvířat v zoologických zahradách

PETICE
podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním    


Množení zvířat a následné utrácení mláďat prováděné v některých zoologických zahradách je NEPŘÍPUSTNÉ.

My, níže podepsaní občané, odmítáme lhostejně přihlížet k utrácení zvířat v organizacích, které jsou mnohdy placeny právě z našich daní a tímto se podílet na zabíjení zvířat, které si zoologické zahrady samy rozmnoží a následně utrácí.

Prostřednictvím této petice žádáme, aby se zamezilo zbytečnému utrácení zvířat, mezi nimiž jsou mnohdy ohrožené a zvláště chráněné druhy.
Dále žádáme, aby bylo zakázáno množit zvířata v zájmových chovech včetně zoologických zahrad, pokud chovatel nebo zoologická zahrada nebudou mít předem zajištěno, že se o každé narozené mládě budou schopni postarat (buďto sami, popřípadě umístěním do péče jiného způsobilého chovatele či zoologické zahrady).  

Nedovolme, aby zvířata byla v zoologických zahradách množena a následně utrácena z důvodů, že se o ně zoologické zahrady, jakožto jejich chovatelé nechtějí nebo nedokáží postarat.
Zvířata by měla mít právo na život!    

Petici sestavil a podává:
Alena Grösslová,  Bří. Hlaviců 125, 75501 Vsetín
Mgr.Lubomíra Moudrá, bytem Husova 753, Nové Strašecí  


Alena Grösslová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Alena Grösslová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...