STOP zabíjení zvířat v zoologických zahradách

PETICE
podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním    


Množení zvířat a následné utrácení mláďat prováděné v některých zoologických zahradách je NEPŘÍPUSTNÉ.

My, níže podepsaní občané, odmítáme lhostejně přihlížet k utrácení zvířat v organizacích, které jsou mnohdy placeny právě z našich daní a tímto se podílet na zabíjení zvířat, které si zoologické zahrady samy rozmnoží a následně utrácí.

Prostřednictvím této petice žádáme, aby se zamezilo zbytečnému utrácení zvířat, mezi nimiž jsou mnohdy ohrožené a zvláště chráněné druhy.
Dále žádáme, aby bylo zakázáno množit zvířata v zájmových chovech včetně zoologických zahrad, pokud chovatel nebo zoologická zahrada nebudou mít předem zajištěno, že se o každé narozené mládě budou schopni postarat (buďto sami, popřípadě umístěním do péče jiného způsobilého chovatele či zoologické zahrady).  

Nedovolme, aby zvířata byla v zoologických zahradách množena a následně utrácena z důvodů, že se o ně zoologické zahrady, jakožto jejich chovatelé nechtějí nebo nedokáží postarat.
Zvířata by měla mít právo na život!    

Petici sestavil a podává:
Alena Grösslová,  Bří. Hlaviců 125, 75501 Vsetín
Mgr.Lubomíra Moudrá, bytem Husova 753, Nové Strašecí  


Alena Grösslová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Alena Grösslová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...