Stop těžbě zlata

PETICE

dle čl.18
Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním

Občané Chotilska, regionu střední Vltavy a okolí, tímto žádají Ministerstvo životního prostředí o zamítnutí
žádosti o povolení pro průzkum výhradních ložisek zlata Mokrsko, Mokrsko – východ a Prostřední Lhota-Čelina firmě Astur Bohemia s.r.o.

Vzhledem
k dostupným informacím o zahájení řízení – stanovení průzkumného území Mokrsko - odmítáme jakékoliv aktivity, které by mohly vést k povrchové těžbě zlata z důvodů:

1.     
naší povinností je chránit životní prostředí

2.     
dotčené území se nachází v rekreační oblasti v těsné blízkosti Slapské nádrže

3.     
povrchová těžba by vedla k narušení přírodního charakteru území

4.     
jsme přesvědčeni, že zlato pod zemí má zůstat příštím generacím.

Svým podpisem vyjádříte souhlas s touto peticí!

 

DESATERO NEBEZPEČÍ, PROČ OBČANÉ ODMÍTAJÍ TĚŽBU ZLATA NA MOKRSKU:
1. 9.000 tun jedovatého arsenu v zemi
2. zpracování horniny s použitím jedovatého kyanidu
3. hrozící kontaminace Vltavy, která teče v těsné blízkosti naleziště
4. neúnosné zvýšení prašnosti dotčené oblasti
5. nevratné zničení rekreační oblasti Povltaví
6. na místo krásných údolí odkalištěs nebezpečnými prvky na desítkách hektarů
7. likvidace zemědělství v širokém okolí
8. nebezpečí zamoření spodních vod
9. rekultivace, kterou budou platit příští generace
10. maximálně 10 tun zlata pro Českou republiku a 90 tun zlata pro zahraniční těžařské společnosti
=> stojí nám to opravdu za to ?

Další informace na www.stoptezbezlata.cz nebo na www.facebook.com/Mokrsko.


Občanské sdružení Veselý vrch    Kontaktujte autora petice