Stop Smíchov City

Radě Hlavního města Prahy

Mariánské nám. 
101 00 Praha 1 

 

Radě Městské části Prahy 5

Štefánikova 246/15

150 00 Praha 5


Petice STOP PROJEKTU „SMÍCHOV CITY“
My níže podepsaní občané a občanská sdružení nesouhlasíme s realizací projektu „Smíchov City“ a nesouhlasíme ani se způsobem, jakým je tato výstavba připravována.
Neinformovanost. Před ohlášeným zahájením stavby nevíme stále nic víc, než co nabízí propagační obrázky Sekyra Group. Nevíme, kolik přibude obyvatel, kolik aut v garážích a na jakém centrálním parkovišti, kolik se plánuje kanceláří? Kde plánuje projekt „Smíchov City“ školy, školky a služby, kde bude ohlášené nákupní centrum? Jak státní správa zastupuje zájmy občanů, jak vynucuje výstavbu občanské vybavenosti?
Proč zde není v rámci projektu dán prostor vedle čistě komerčních staveb i pro významné stavby, třeba koncertní halu, sportovní halu, tržnici, okrasný park. Chceme vědět, jak navrhovaná masivní osmipodlažní bariera „Smíchov City“ ovlivní větrání a klimatické poměry Prahy. Jak budou dodrženy příslušné stavební předpisy? Jaké budou následky dopravní a sociální? Jak „Smíchov City“ změní pražské panorama? Místo projektu „City“ maximalizujícího realitní zisk, chceme kultivované, krásné předměstí.
Předimenzované stavby typu „City“ likvidují kvalitu ulic se starou zástavbou, Radlické a Nádražní, které by se mohly stát živými městskými bulváry.
Obcházení zákonných postupů. Neprojednaná „studie území“, objednaná a hrazená developerem, diktuje regulační podmínky. Stala se, aniž má právní validitu, závazným podkladem architektonické soutěže na jednotlivé objekty.
V příloze, „Smíchov na slepé koleji“ jsou podrobně dokumentovány námitky i návrhy citlivějšího řešení stavebního rozvoje území nového Smíchova.
Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR), pražského Magistrátu se takto vzdal svých kompetencí a fakticky se stal zprostředkovatelem developerského záměru.
Žádáme Magistrát hl. města Prahy, aby posoudil jednání IPR, ve věci architektonické soutěže, které je možno chápat jako obcházení řádných správních postupů dle stavebního zákona, významnou městskou institucí a aby zastavil projekt „Smíchov City“.
My podepsaní požadujeme nápravu nedostatků, nezávislé zpracování regulace Radlické třídy, jako závazný podklad dalšího plánování. Žádáme, aby Radlická třída měla všechny náležitosti významné městské třídy.
Požadujeme, aby všechny kroky plánování nové čtvrti Smíchova a Radlické ulice respektovaly požadavky novely stavebního zákona 350/2012 Sb. a aby byla zajištěna skutečně zákonným způsobem účast veřejnosti i majitelů, kterých se územní plán dotýká.
Petiční výbor se tímto přihlašuje k jednání.

Za petiční výbor
Ing. Arch. Jiří Gebert, architekt, předseda spolku Bubenečská Beseda

PhDr. Jaroslava Kroupová, historička umění, platforma Prahy 5 "Za pět"

Ing. Arch. Zdeněk Meisner, architekt, člen spolku Bubenečská Beseda

 

Petice je umístěna na sběrných místech Prahy.

Odpovědným, petičním zástupcem občanů pro podání petice a projednávání všech otázek s ní spojených je Ing. arch. Jiří Gebert, předseda spolku Bubenečská Beseda (IČO 22885378).

Přílohou Petice je důvodová zpráva: „Smíchov na slepé koleji“. V příloze jsou podrobněji uvedeny námitky k připravovanému developerskému záměru „Smíchov City“ a občanská představa o přívětivém a ekologickém Smíchovském předměstí.
Petice za Radlickou třídu a dostavbu Smíchova, STOP „SMÍCHOV CITY“

 

Text petice je zde. Můžete petiční archy vytisknout a s podpisy doručit na adresu spolku: Kateřina Ebelová, Jana Zajíce 975/7, Bubeneč, 170 00 Praha 7.

Důvodová zpráva k petici je zde.

Odkaz na článek Petice Stop Smíchov City na Občanském monitoringu je zde.


Vítězslav Praks    Kontaktujte autora petice