STOP ruské válce proti Ukrajině

Na východě Ukrajiny již 9 rokem okupují část Luhanské a Doněcké oblasti ozbrojené jednotky Ruské federace, které vedou agresivní válku proti nezávislému sousednímu státu Ukrajině. V tomto ozbrojeném konfliktu zemřelo již více než 14 000 lidí. Ukrajinští vojáci i civilisté umírají i v roce 2022. Od roku 2014 Ruská federace okupuje i ukrajinský Krym.   

My, občané České republiky a Evropské Unie níže podepsaní protestujeme a s veškerou naléhavostí prostřednictvím této petice žádáme:  

-      okamžité a bezpodmínečné ukončení bojů ze strany ruského agresora

-      odchod všech ozbrojených jednotek Ruské federace z území Ukrajiny

-      návrat okupovaných území pod samosprávu Ukrajinských úřadů

-      propouštění všech občanů Ukrajiny zavlečených do Ruska, kteří jsou zde nezákonně         věznění

Petr Oliva - Humanitární pomoc Ukrajině,z.s.

---

For the eighth year in a row, parts of Luhansk and Donetsk regions in eastern Ukraine have been occupied by the armed forces of the Russian Federation. The forces waging an aggressive war against the independent neighboring state of Ukraine. Since 2014, the Russian Federation has also occupied the Ukrainian Crimea.More than 14,000 people have already died in this armed conflict. During 2022, Ukrainian soldiers and civilians have and continuing to die.We, the undersigned citizens living in the Czech Republic and the European Union, protest and demand:

‒ immediate and unconditional cessation of hostilities by the Russian aggressor;

‒ withdrawal of all forces of the Russian Federation from Ukraine;

‒ return of the occupied territories to the local self-government precincts of Ukraine;

‒ release of all Ukrainian citizens illegally imprisoned there who were deported to Russia.

Petr Oliva, Humanitarian Aid to Ukraine, registered organisation.

---

Уже 9 год подряд восток Украины - Луганская и Донецкая области - оккупированы вооруженными силами Российской Федерации. Силами, которые ведут агрессивную войну против независимого соседнего государства Украина. С 2014 года Российская Федерация также оккупировала украинский Крым.В этом вооруженном конфликте уже погибло более 14 тысяч человек. На протяжении 2022 года гибли и продолжают гибнуть украинские солдаты и мирные жители.Мы, нижеподписавшиеся граждане, проживающие в Чешской Республике и Европейском Союзе, выражаем свой протест и настоятельно требуем:

‒ немедленного и безоговорочного прекращения боевых действий со стороны российского агрессора;

‒ вывода всех сил Российской Федерации из Украины;

‒ возвращения оккупированных территорий органам самоуправления Украины;

‒ освобождение всех привезенных в Россию граждан Украины, которые там незаконно удерживаются в заключении.

 Петр Олива, Гуманитарная помощь Украине, з.о.13924910_283158678720669_3875091447416868612_n1.jpg

 


Petr Oliva, Humanitární pomoc Ukrajině, z.s. email: humanitarnipomoc.ukrajine@seznam.cz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Petr Oliva, Humanitární pomoc Ukrajině, z.s. email: humanitarnipomoc.ukrajine@seznam.cz svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...