Stop modrým zonám na Starém Spořilově

Pokud nesouhlasíte se zavedením modrých parkovacích zón na Starém Spořilově, podepište prosím tuto výzvu. Díky modrým zónám dojde ke snížení parkovacích míst. Na Starý Spořilov nejezdí parkovat tolik nerezidentů, jako do jiných částí Prahy, proto by zavedení modrých parkovacích zón měla opačný výsledek a to úbytek parkovacích míst pro rezidenty.


Tomáš Hrůza    Kontaktujte autora petice