Stop Glyfosátu v Olomouci

My, níže podepsaní občané města Olomouce, požadujeme úplný a bezodkladný zákaz používání herbicidních látek na bázi glifosátu a fosfonátu, jako například herbicid Roundup, k hubení plevele, na veřejném prostranství města Olomouce.  Důvodem je fakt, že výše uvedené látky jsou zdravotně závadné a negativně ovlivňují zdraví lidí a zvířat.

Článek s odkazem na studii, která tvrdí, že Roundup poškozuje DNA: 

http://www.freepub.cz/2013/monsantuv-roundup-poskozuje-dna/.

 Článek o studii, která tvrdí, že Roundup způsobuje neplodnost: 

http://www.freepub.cz/2013/nejprodavanejsi-herbicid-od-monsanta-zpusobuje-neplodnost/  

https://www.jimejinak.cz/herbicid-roundup-pravdepodobne-zpusobuje-rakovinu/

Roundup , je v bezpečnostním listu uváděn jako dráždivý, nebezpečný pro životní prostředí, dráždí oči, toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) však v březnu 2015 zařadila glyfosát mezi tzv. pravděpodobné karcinogeny pro člověka (skupina 2A) s odůvodněním, že považuje za dostatečné důkazy toho, že glyfosát může způsobovat rakovinu u laboratorních zvířat a u lidí vede ke vzniku nehodgkinových lymfomů.
Další vědecká studie otištěná v roce 2013 popisuje, že glyfosát blokuje enzym cytochrom P450 (CYP) a tím negativně ovlivňuje střevní mikroflóru, což může údajně vést ke vzniku závažných chronických onemocnění a civilizačních chorob.
Podle dalších vědeckých studií Roundup a jeho metabolity již v poměrně nízkých koncentracích také zabíjejí lidské embryonální a pupečníkové buňky i buňky lidské placenty. Výzkum však naznačuje, že onou toxickou látkou není glyfosát, ale další přídatné látky obsažené v receptu na Roundup. Roundup totiž vyjma glyfosátu obsahuje surfaktanty (polyoxy-ethylenamin POEA), plnidla a další látky usnadňující aplikaci.


Pokud prokazatelně existují zpusoby, jak hubit plevel bez toho , aby to mělo negativní vliv na životní prostředí a zdraví, měli by se upřednostnit tyto šetrné techniky, před těmi které jsou vysoce rizikové a zdraví ohrožující, navíc doposud nejsou známá všechna možná rizika, která používání Herbicidu Roundup může mít. Pochopitelně existuje mnoho studií, zpochybňujících negativní vliv herbicidů a přidaných látek, která jsou podporována výrobci herbicidů. Pokud není prokazatelně dokázána zdravotní nezávadnost chemikálií která jsou veřejně vypouštěna do prostředí, neměla by být používána. V opačném případě se veřejnost stává nedobrovolně, pokusnými králíky, na kterých se tyto chemikálie testují.

 

 

 


Olomoučané    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Olomoučané, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...