Stop diskriminaci osob s handicapem a jejich psich pomocniku

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „za vytvoření definice asistenčních a vodících psů a legislativní zakotvení přístupových práv osob se zdravotním postižením, využívajících pomoci psů se speciálním výcvikem“

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby byly celostátně uznány definice asistenčních a vodících psů a jejich využití ve prospěch osob se zdravotním postižením ve znění: Asistenční pes je pes se speciálním výcvikem, který byl vycvičen výcvikovým subjektem, akreditovaným mezinárodní organizací Assistance Dogs International nebo International Guide Dog Federation a je kompenzační pomůckou pro osoby se zdravotním postižením. Vodící pes je pes se speciálním výcvikem, který byl vycvičen výcvikovým subjektem, akreditovaným mezinárodní organizací Assistance Dogs International nebo International Guide Dog Federation a je kompenzační pomůckou pro osoby se zrakovým postižením. Držitelé asistenčních a vodících psů s certifikací mezinárodně akreditovaných organizací mají se svými psy se speciálním výcvikem stejná přístupová práva, jako jakýkoli občan ČR, který nevyužívá psa jako asistenta či průvodce. Asistenční a vodící pes je podpůrným opatřením pro děti se zdravotním či zrakovým postižením, má přístup do školských zařízení všech stupňů, pokud pro jeho pořízení vydá doporučení lékař, a za předpokladu, že dítě svého psa plně zvládá, a má se svým psem složen test chování psa na veřejnosti (test přístupnosti) dle mezinárodních standardů.

helppes_kridla_ořez.pngDěkujeme.


Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s., Zuzana Daušová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s., Zuzana Daušová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )