Stop diskriminaci osob s handicapem a jejich psich pomocniku

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „za vytvoření definice asistenčních a vodících psů a legislativní zakotvení přístupových práv osob se zdravotním postižením, využívajících pomoci psů se speciálním výcvikem“

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby byly celostátně uznány definice asistenčních a vodících psů a jejich využití ve prospěch osob se zdravotním postižením ve znění: Asistenční pes je pes se speciálním výcvikem, který byl vycvičen výcvikovým subjektem, akreditovaným mezinárodní organizací Assistance Dogs International nebo International Guide Dog Federation a je kompenzační pomůckou pro osoby se zdravotním postižením. Vodící pes je pes se speciálním výcvikem, který byl vycvičen výcvikovým subjektem, akreditovaným mezinárodní organizací Assistance Dogs International nebo International Guide Dog Federation a je kompenzační pomůckou pro osoby se zrakovým postižením. Držitelé asistenčních a vodících psů s certifikací mezinárodně akreditovaných organizací mají se svými psy se speciálním výcvikem stejná přístupová práva, jako jakýkoli občan ČR, který nevyužívá psa jako asistenta či průvodce. Asistenční a vodící pes je podpůrným opatřením pro děti se zdravotním či zrakovým postižením, má přístup do školských zařízení všech stupňů, pokud pro jeho pořízení vydá doporučení lékař, a za předpokladu, že dítě svého psa plně zvládá, a má se svým psem složen test chování psa na veřejnosti (test přístupnosti) dle mezinárodních standardů.

helppes_kridla_ořez.pngDěkujeme.


Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s., Zuzana Daušová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s., Zuzana Daušová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...